RMC-coordinator / Programmamanager

Solliciteer op de website van de werkgever

Bij team startWijzer (Na(ar) School) is met onmiddellijke ingang een vacature ontstaan voor een:


rmc-coördinator / programmamanager

(36 uur per week)


Ons team wordt gevormd door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van leerlingenvervoer en leerplicht voor de gemeente Smallingerland en de RMC-functie in regio De Friese Wouden. De gemeenten in de rmc-regio De Friese Wouden werken succesvol samen en voeren actief beleid om te bereiken dat alle jeugdigen in onze regio een opleiding voltooien op het hoogst haalbare en meest passende niveau en goed voorbereid starten in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. In onze organisatie werken we vanuit 3 organisatie brede competenties: luisteren, durven en leren!

Dit is de functie
De rmc-coördinator is gepositioneerd in Smallingerland omdat deze gemeente centrumgemeente is voor de RMC-functie in regio “De Friese Wouden”. De rmc-coördinator vervult een spilfunctie tussen bestuur, beleid en uitvoering.

Het takenpakket van de rmc-coördinator bestaat uit het:
- Verbinden van de relevante partijen die te maken hebben met
  schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en de overstap van jongeren
  in een kwetsbare positie naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt
  en dagbesteding. Het gaat om organisaties en instellingen op het
  gebied van onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid, werk en inkomen,
  wmo, wlz en arbeidsmarkt.
- Jaarlijks verantwoording afleggen aan het Rijk in een effectrapportage
  en in een jaarverslag aan de colleges en gemeenteraden over de
  kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in de regio op het gebied
  van het voorkomen en bestrijden van vsv.
- Proactief volgen van de landelijke, provinciale en regionale
  ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg en arbeid en deze
  voor alle betrokken regiogemeenten vertalen in leerplicht en rmc-
  beleid.
- Beleidsvoorbereiding voor en advisering aan het
  portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en de bestuurlijke
  Regionale Educatieve Jeugd Agenda.
- Opstellen van een jaarlijks beleidsplan en de begroting (rmc-
  actieplan), voorbereiden en evalueren van projectvoorstellen en
- Adviseur regionale beleidsoverleggen, leerplicht- en rmc-overleggen,
  regiegroep vsv en jikp.
- Afstemming met de rmc-coördinatoren in Fryslân en Noord
  Nederland.
- Het positioneren van leerplicht en rmc binnen participatie, de
  gebiedsteams en teams verantwoordelijk voor wmo, in de 7
  regiogemeenten.
- Bewerkstelligen aansluiting tussen de regiogemeenten, gebiedsteams
  (wijkteams, sociale teams), het onderwijs, regionale arbeidsmarkt en
  de arbeidsmarktregio.

 

Vaardigheden

Je bent goed in het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen om de missie van de RMC-functie en het programma vsv en jikp te realiseren. Je bent analytisch sterk en kunt vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief plaatsen. Verder ben je initiatiefrijk, flexibel en heb je overtuigingskracht. Je hebt lef en creativiteit om buiten de gebaande wegen op zoek te gaan naar oplossingen, samenwerkingsvormen, arrangementen voor de doelgroep. Je hebt kennis van de politiek bestuurlijke context en bent omgevingsbewust. Je hebt inzicht in de werking van overheidsfinanciën in het algemeen en de rmc-functie in het bijzonder.

Scholing:

Tenslotte beschik je over een opleiding op minimaal Hbo-niveau.

Uren per week: 36

Salaris: € 2.702,- tot € 4.406,- per maand

Contract:

Dit bieden wij
Naast een uitdagende functie binnen een steeds veranderende omgeving bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget, flexibele werktijden en opleidingsfaciliteiten. Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.702,- (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.406,- (standaardschaal 10). We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de functie van Beleidsmedewerker D. Bij goed functioneren kan de arbeidsovereenkomst na een jaar worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?                                          
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Karin Kooijman, Teammanager Na(ar) School, tel. 0512-581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Leo de Boer, HR  adviseur, tel. 0512581234.

Heb je interesse?                                                                             Dan ontvangen we graag uiterlijk 11 mei 2020 een motivatie en een CV van jou via Werken in Friesland.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel van de procedure.  

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Gemeente Smallingerland

Karin Kooijman
Gemeente Smallingerland

Telefoon 0512581234 | E-mail vacatures@smallingerland.nl