TU Delft

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Specialist Maintenance

Universiteitsdienst - Campus and Real Estate

De directie Campus and Real Estate ontwikkelt en realiseert nieuwbouwprojecten en renovaties, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, levert energie en verzorgt het parkmanagement. Campus and Real Estate is onderverdeeld in de afdelingen Strategisch Campus Management, Ontwikkeling Campus, Ontwikkeling Science Park, Projecten, Beheer & Onderhoud en Bedrijfsbureau. Samen werken deze afdelingen aan een aangename en duurzame studie-, onderzoeks- en werkomgeving op een levendige campus, zodat de TU Delft haar positie op internationale ranglijsten kan behouden.

Functie omschrijving

Doel van de functie
Het doel van de functie is het professionaliseren van de maintenance managementprocessen, het inrichten van de gerelateerde informatiestromen om het assetbeheer te borgen en het optimaliseren van het vastgoedonderhoud op basis van uitgevoerde analyses en meerjaren-onderhouds-prognoses.

Plaats in de organisatie
De specialist maintenance is hiërarchisch onder de teamleider Beleid & Voorbereiding van de afdeling Kennis & Informatie geplaatst.

Kerntaken en verantwoordelijkheden


 • Ziet toe op een doelgerichte voortgang van de werkzaamheden en de navolging op richt-lijnen, procedures en normen ten aanzien van de informatiestromen benodigd om de assetdatabase actueel te houden.

 • Analyseert de assetprestaties op de gebieden van kosten en beschikbaarheid (o.a. RAMSSHE1/FMECA-analyses).

 • Signaleert knelpunten in werkprocessen. Levert input voor efficiëntere werkwijzen en methoden en voert deze door.

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderhoudsregime conform de vastgestelde strategie- en beleidslabels.

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van onderhoudsconcepten en (meerjaren-) onder-houdsplannen op basis van regelmatige inspecties, analyses en trendontwikkelingen.

 • Voert analyses uit en doet voorstellen tot verbetering van werkprocessen en werkmethodieken in relatie tot assetbeheer en meerjaren-onderhoud.

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjaren-onderhoudsbegroting.

 • Beoordeelt de storing- en onderhoudsanalyses (vanuit Topdesk) van de leveranciers en rapporteert aan de teamleider.

 • Is verantwoordelijk voor de inrichting van Topdesk en O-prognose en beheert de actualiteit (integriteit en volledigheid) van de data met betrekking tot gebouwen en gebouw-gebonden installaties (assets).

 • Verwerkt de randvoorwaarden en kwaliteitseisen waar installatiewerken en bouwkundige zaken aan dienen te voldoen in de CRE-gids.

 • Stelt beleidskaders op voor de License to Operate (LTO) en is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de lijsten met betrekking tot certificaten, vergunningen, etc.

 • Adviseert over en bewaakt kritische reservedelen op basis van onderhoudsconcepten.

 • Bewaakt de toepassing van veiligheidseisen in onderhoudsconcepten van beheerde objecten.

 • Levert input van onderhoudservaring in investerings- en modificatieprojecten en verzorgt initiële onderhoudsconcepten voor objecten.

 • Draagt bij aan en/of neemt deel aan een van de contractmanagement overleggen.

 • Deelt vanuit de functie kennis met de verschillende disciplines van CRE (zoals asset management, gebouwenbeheer) ten behoeve van begrotingen en onderhoudsconcepten.

 • Overlegt met leveranciers (externe onderhoudspartijen) en de diverse disciplines binnen CRE.

 • Overlegt met de Maintenance Engineer over in het werk geconstateerde zaken die verbetering behoeven en over ontwikkelingen binnen het gebied van de Specialist Maintenance.

Afdeling
De afdeling B&O is verantwoordelijk voor de technische instandhouding van alle gebouwen, terreinen, infrastructuren en energievoorzieningen op de Campus. Ze ontwikkelt en beheert de meerjaren-onderhoudsplannen en werkt nauw samen met de afdelingen Ontwikkeling en Projecten voor de uitvoering van de grotere onderhoudswerken, nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Functie eisen

 • Hbo-opleiding Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Technische Bedrijfskunde.

 • Post-hbo-opleiding Maintenance Management.

 • Ervaring van minimaal 5 jaar binnen maintenance management in een High Tech omgeving.

 • Kennis van wet- en regelgeving en onderzoeksmethoden.

 • Ervaring van minimaal 3 jaar met asset management (ISO 55.000).

 • Kennis van Lean Six Sigma.

 • Functiecompetenties: visie, organisatiesensitiviteit, initiatief, flexibel handelen, inventiviteit, besluitvaardigheid, mondelinge communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, plannen en organiseren, sturen op resultaat, kostenbewust handelen en overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van 32 tot 38 uur per week (0.8-1,0 FTE). Het gaat om een contract voor 1 jaar met uitzicht op vast. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris voor deze functie gebaseerd op maximaal schaal 11 (max € 4.978,- bruto p/m bij fulltime) . TU Delft biedt goede mogelijkheden voor ontwikkeling en doorgroei, en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Je kunt afspraken maken over flexibele werktijden; het is mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen; en je ontvangt een maandelijkse werkkostenbijdrage. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karla van Paassen, afdelingshoofd Kennis & Informatie, e-mail: karla.vanpaassen@tudelft.nl, tel: 015-2787705.

Wil je solliciteren, stuur dan een brief en cv gericht aan Karla van Paassen naar po.ud@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer TUD00102. De vacature blijft openstaan tot het moment dat deze is ingevuld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren:
32-38 uur per week
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist