Werkvoorbereider Infrastructuur

Maintec NL - Midden - Maastricht

40 uur

Functieomschrijving

De Uitdaging:
Het team van Projectmanagement, onderdeel van de afdeling Ontwikkeling, houdt zich bezig met de planvorming, voorbereiding en uitvoeringvan projecten.
Het cluster infra, deel van team Projectmanagement,bestaat uit projectleiders, toezichthouders en werkvoorbereiders. 
De werkvoorbereider werkt in opdracht van projectleidersaan de voorbereiding en aanbesteding van civiel- en cultuurtechnische werken. In andere gevallen besteedt hij/zij dewerkvoorbereiding uit aan externe ingenieursbureaus en controleert hij/zij deoutput van deze bureaus. Daarnaast adviseert hij/zij de interne opdrachtgevers.  

Functie-inhoud:

 • Opstellen van werkomschrijving of bestek cq. werkboek van een werk, inclusief het concept VenG-plan;
 • Uitbesteden van de werkvoorbereiding (bestekken, tekeningen) aan derden op basis van opgestelde vraagspecificatie;
 • Opstellenvan ramingen/calculaties op van civiel- en cultuurtechnische werken;
 • Uitvoeren van (besteks)controles op hetuitbestede werk;
 • Uitvoerenvan kostencalculaties in voorbereiding op gunning en gedurende de uitvoeringvan werken;
 • Vertalenvan ontwerptekeningen naar bestekstekeningen met de projectleider;
 • Adviserenvan de projectleider in de voorbereidingsfase van het werk ten aanzien van detekeningen, het bestek en de technische uitvoerbaarheid van het werk;
 • Uitdragenvan je inhoudelijke expertise waar wenselijk en/of nodig.


Functie-eisen

Je bent initiatiefrijk en gedisciplineerd, kijkt over deeigen taakgrenzen heen. Je bent vaardig in woord en geschrift. Ademtklantgerichtheid en bent alert op signalen uit de interne en externe omgeving.In staat om zelfstandig je werkzaamheden te plannen en bent uitgesprokenbetrouwbaar in de nakoming daarvan. Ten slotte ben je een fijne collega diegraag samenwerkt, behulpzaam is en een goed gevoel voor humor heeft!

Daarnaast stellen we ook eisen aan je kennis en ervaring:

 • Bedreven in het gebruik van de GWW-Bundel van IBIS software;
 • Bedreven in het maken van tekeningen met Microstation;;
 • Ervaring in de uitvoering van civieltechnische werken is een pre, bijvoorbeeld als toezichthouder of projectleider
 • AfgerondeMBO- of HBO-opleiding in de civiele techniek is een must-have;
 • Jaar relevante werkervaring, als werkvoorbereider van civiel- encultuurtechnische werken;
 • Kennisvan en aantoonbare ervaring met de standaardsystematiek voor kostenramingen(SSK/CROW);
 • Kennisvan en aantoonbare ervaring met de toepassing van UAV2012 en RAW2015;
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen van RAW bestekken;
 • Kennisvan en aantoonbare ervaring met het begeleiden van aanbestedingsprocedures;
 • In staatom zelfstandig kleinschalige projecten te regisseren;Arbeidsvoorwaarden
Sollicitatieprocedure

Bedrijfsinfo
Locaties
Hengelo
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Maintec NL - Midden

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Rick Roijackers


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Hengelo
Nee

Vacature info