Spuiter

DeGraaf - Stadskanaal

40 uur

Functieomschrijving

Kerntaken
A. Het met behulp van verschillende technieken een verflaag of coating aan op een oppervlak. Het lakproces wordt steeds verder geautomatiseerd.
B. Het correct, efficiënt en naar beste inzicht afhandelen van de productie-opdrachten. Dit op een zodanige manier dat producten voldoen aan de specificaties. [tekeningen/beschrijvingen] Zelf beoordelen welke gereedschappen gebruikt dienen te worden.
C. Het controleren van het product,tijdens en aan het einde van de bewerking,en aan de hand van de tekening en maatprotocollen.
D. Meten aan het product, waarbij gebruik wordt gemaakt van meetmiddelen.
E. Registratie van de aangegeven essentiële maten.
F. Het op de juiste wijze verwerken van 2K laksystemen met de daarbij behorende maatprotocollen.
G. Het naleven van de voorschriften ISO12944 en Norsok M501
H. Het correct en zorgvuldig bijhouden van de juiste tijdverantwoording in het ERP systeem d.m.v. barcoderegistratie
I. Overleg plegen met hoofd productie in geval van onduidelijkheden over de productiemethode.
J. Het naleven van veiligheid-arbo en milieuvoorschriften. [o.a. het dragen van PBMs] en het naleven van instructies etc. zoals omschreven in de instructiemap van De Haan.
K. Het werken met en het onderhouden van machines.
L. Eerste lijns onderhoud
M. Het zorgdragen voor een nette en geordende werkplek
N. Het direct melden aan hoofd productie van eventuele tekortkomingen welke het goede verloop van het productieproces kunnen benadelen. [zoals onduidelijke tekeningen of onveilige situaties op de werkvloer.]


Verantwoordelijkheden:
· Voor het goed en op tijd uitvoeren van de kerntaken

Bevoegdheden:
· Het uitvoeren van de kerntaken
· Meten aan het product
· Het nemen van corrigerende maatregelen om een goed verloop van het productieproces te waarborgen. [deze dienen altijd te worden gemeld aan hoofd productie.]
· Het doen van kwaliteitsregistraties [bv maten registreren] zie ook C
· Het in overleg met hoofd productie voorlopig stilleggen van de productie vanwege onduidelijke of onvolledige gegevens welke benodigd zijn voor productie.

Afbreukrisico:
· Fouten of onachtzaamheden (bijvoorbeeld controle) leiden tot productie/kwaliteitsverlies of incomplete informatie. [voor planning, nacalculatie e.d.]

Fysieke aspecten:
· Werkt onder werkplaatsomstandigheden die soms bezwarend kunnen zijn
(lawaai, stof, tocht, temperatuur e.d.) Verricht staand en lopend werk, enig tillen of bukken komt voor.


Functie-eisen

Kennis/vaardigheden:
· Kennis is vereist van de werking en bediening van de spuit machine.
· De werkwijze bij het instellen en bijstellen van de machine en gereedschappen.
· Reinigen en ontvetten van de te behandelen oppervlakken
· Verwerkingsklaar maken en aanbrengen van diverse laksystemen
· Het lezen van tekeningen
· Basisopleiding / opleidingsniveau: MBO-2 [medewerker industriële lakverwerking]
· Aanvullende opleidingen / cursussen. [bv cursus metaalconservering]
· Ervaring: 1 jaar
· Talen: NL spreken - lezen - schrijven / Duits/Engels lezen.
VCA basis


Arbeidsvoorwaarden
Sollicitatieprocedure

Ons referentienummer: 1525492

Bedrijfsinfo
Locaties
Farmsum
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon DeGraaf

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met M. Mevrouw L. Verkuijlen


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Bedrijfsinfo
Farmsum
Nee

Vacature info