Politie

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

intermediair - Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt

Wat ga je doen?

Als intermediair heb je een belangrijke coördinerende en organiserende functie binnen het NVIK. Je denkt mee over oplossingsrichtingen en mogelijkheden in de aanpak van het vreemdelingendomein in relatie tot migratiecriminaliteit en Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Jouw werkzaamheden dragen bij aan informatieanalyse, trendanalyses en risicoprofielschetsen voor toezicht en handhaving. Je coördineert de informatievoorziening van en naar het NVIK. Hiervoor breng je vraag en aanbod bij elkaar en draag je zorg voor een goede afstemming tussen het NVIK en in- en externe partners, bijvoorbeeld met NEXT Migratie, AVIM, COA, IND en DT&V.

Om een evenwichtige partner te kunnen zijn binnen de vreemdelingenketen is het van groot belang dat de diverse afdelingen binnen (en met) de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) goed samenwerken, zodat informatieproducten worden gevoed door de verschillende informatie-disciplines.

Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de producten en diensten en daarom ga je ook aan de slag met de vernieuwing en doorontwikkeling van werkwijzen, producten en processen in de informatieorganisatie. Je focust op ontwikkelingen en verbeteringen voor een soepel verloop van intelligenceactiviteiten. Proactief signaleer je knelpunten op het gebied van informatie en je komt op eigen initiatief met adviezen of een verbeterplan. Je richt je daarbij op het overkoepelende geheel binnen het NVIK en de samenhang met de overige onderdelen van de DLIO.

Waar ga je werken?

Het NVIK vervult een centrale rol in de uitvoering van een aantal belangrijke vreemdelingenprocessen. Er wordt invulling gegeven aan afspraken die de politie maakte in het kader van vreemdelingentoezicht en handhaving. Het landelijk routeren van fraudesignalen, aangiften van de IND, M20 documenten van de KMar en het monitoren van de opvolging daarvan behoren tot de taken van het NVIK.

Het NVIK adviseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij visa-aanvragen. Potentieel slachtoffer- en daderschap wordt voorkomen, omdat visa-aanvragen van 'kwaadwillenden' gemotiveerd kunnen worden afgewezen. Het NVIK heeft landelijk zicht op de COA-locaties en de daaraan gerelateerde openbare orde. Ook worden gegevens uitgewisseld over landelijke casussen met partners in de vreemdelingenketen en het NVIK levert een structurele bijdrage aan (ketenbrede) rapportages.

Wie ben jij?

Je doorziet waar de informatiebehoefte ligt en weet hier op in te spelen. Je hebt aandacht voor processturing en overziet het geheel. Met jouw enthousiasme weet je anderen te prikkelen en in je aansturing ben je samenbindend. Binnen de DLIO en binnen de eenheid zoek je de samenwerking met andere afdelingen en diensten. Je handelt en communiceert tactvol en hebt een goed analytisch vermogen. Bij operationele druk toon je initiatief en kun je makkelijk (mee)schakelen. Op verschillende niveaus kun je een weerbare en stevige gesprekspartner zijn. Je neemt verantwoordelijkheid voor een goede interne werkhouding waarbij iedereen zijn/ haar verantwoordelijkheid kent. Je bent in staat onderzoeken bij te lopen en verder:

  • beschik je over een hbo-diploma;
  • ben je bij voorkeur op de hoogte van digitale ontwikkelingen in relatie tot criminaliteit en opsporing.
Wat wij bieden

De standplaats is Zwolle. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.791,- en maximaal € 4.503,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

Interesse?

Bel of mail met Alex Korte (06 - 15 85 40 37, alex.korte@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben. Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 24 april 2020 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is
  • Een veiligheidsonderzoek en eventueel een vakinhoudelijk assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Vaardigheden

Scholing: HBO