(Freelance) Ouderenpsychiater voor nieuwe kliniek

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Ouderenpsychiater.

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een psychiater die zich gaat bezighouden met ouderen met ernstige psychische problemen, toenemende fysieke beperkingen, gecombineerd met een achteruitgang van de cerebrale functies. Recentelijk is er een nieuwe ouderenkliniek gestart met 14 bedden gerontopsychiatrie.

Wij zoeken een Ouderenpsychiater voor (tijdelijke) versterking van het (para)medisch team. We zoeken een ervaren professional die kan helpen met de doorontwikkeling van deze afdeling en de ouderenpsychiatrie in het algemeen in de regio.

De taken zijn:

  • De dagelijkse behandeling van oudere cliënten: probleemverkenning, diagnostiek en triage, behandeling van klachten, begeleiding en geïndiceerde preventie;
  • Het verder helpen vormgeven van de klinische behandeling worden waarbij u gaat samenwerken met een nieuw te vormen verpleegkundig team;
  • Nauwe samenwerking met uw ambulante collega's van Ouderenpsychiatrie en de behandelaren van de naastgelegen HIC.

De Ouderenpsychiater die wij zoeken voor deze vacature:

  • Is eindverantwoordelijk voor de behandeling;
  • Voert psychiatrische diagnostiek uit;
  • Levert een actieve bijdrage aan het zorgbeleid en is verantwoordelijk voor de medisch specialistische zorg;
  • Geeft supervisie en werkbegeleiding.

Tevens functioneert u als achterwacht bij crisisdiensten.
Het betreft een vaste aanstelling, maar ook is er ruimte voor tijdelijke inzet (freelancers).

Over de werkgever

Een organisatie waarin deskundigheid en mensgerichtheid centraal staan. Nieuwe generaties ouderen met nieuwe wensen vragen om een andere aanpak. Professionals in de ouderenzorg gaan meer inspelen op de situatie en achtergrond waar ouderen uit komen. De organisatie waar u voor komt te werken omarmt een meer systeemgerichte benadering.

De ouderenkliniek zal nog verder vorm krijgen maar het team zal o.a. bestaan uit een verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, ervaringswerker, AIOS of ANIOS, zorgassistent, teamleider en programmaleider. 

Open cultuur, gericht op herstel en het stimuleren van participatie van de cliënten.

Salariëring volgens CAO GGZ.
Tarief bij inzet zelfstandigen afhankelijk van werkervaring.

Vaardigheden

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over een registratie als Psychiater in het BIG register en heeft kennis, ervaring en affiniteit met de doelgroep ouderen en psychogeriatrie.Ook zelfstandig werkende psychiaters worden uitgenodigd te reageren.
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

MatchPartner-zorg