Capteur

Slecht onderwijs voor IT-student

Gepubliceerd op 134


Akzonobel en Stork waarschuwen dat de studenten verkeerd worden opgeleid. Het wordt tijd dat de opleidingen weer aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.  Worden de it-opleidingen niet aangepast, dan zullen banen waarschijnlijk worden overgenomen door landen die wel beschikken over het juiste personeel. Aan de politiek de taak om zich hier weer mee te  bemoeien.

Akzonobel en Stork zijn zelf een opleiding gestart, omdat ze bang zijn dat veel vacatures onvervulbaar zullen blijven door het slechte onderwijs. Inmiddels hebben vijftig schoolverlaters zich aangemeld voor de opleiding, maar er is plaats voor slechts twintig studenten.

PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Astrid Oosenbrug hebben staatssecretaris Halbe Zijlstra om opheldering gevraagd omdat ze willen weten of de problemen bekend zijn en hoe deze opgelost zullen worden.