Capteur

Jong personeel leeft ongezond

Gepubliceerd op 173


Werkgevers moeten werknemers daarom meer aanspreken op hun leefstijl en maatregelen nemen om slechte gewoontes af te leren. Van de jonge werknemers geeft 37 procent aan ongezond te eten. 33 procent van deze groep rookt. Dat is fors meer dan bij oudere leeftijdsgroepen, waar ongeveer 20 procent rookt en ongeveer 20 tot 25 procent ongezond eet. Kijkend naar het alcoholgebruik, dan kan geconcludeerd worden dat men niet overdreven veel alcohol drinkt. 5 procent van de mensen in de leeftijdsgroep 15 tot 40 jaar drinkt teveel. Maar, volgens 365/ArboNed neemt het gebruik van alcohol de laatste jaren wel toe. Ongeveer 10 procent van de 55-plussers geeft aan teveel te drinken.

365/ArboNed maakt zich zorgen over de cijfers, aangezien het gaat om zelf gerapporteerde leefgewoontes van mensen. In werkelijkheid is het waarschijnlijk slechter gesteld. Het is voor werknemers belangrijk om gezond te blijven. Toch durven veel werkgevers hun personeel niet aan te spreken op hun leefgewoontes omdat dit vaak als privéaangelegenheid wordt gezien. 365/ArboNed vindt dat werkgevers hun medewerkers wel op hun gedrag moeten aanspreken, maar dan tegelijkertijd met een oplossing moeten komen om de problemen aan te pakken.