Capteur

Forse stijging studentenbestand

Gepubliceerd op 196


In 2000 waren er op de hogescholen in Nederland gemiddeld 5924 studenten en op de universiteiten 12.925. In 2011 waren het er respectievelijk 10.945 en 19.088. Het aantal universiteiten is de laatste jaren gelijk gebleven en het aantal hogescholen is iets afgenomen door onder meer fusies.
 
Volgens het ministerie van Onderwijs komt deze stijging doordat het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep blijft stijgen. Daarnaast kiezen jongeren er steeds vaker voor om naar de havo of naar het vwo te gaan, waardoor de doorstroom naar het hoger onderwijs toeneemt. Hieruit blijkt dat het aantal hoogopgeleiden in Nederland blijft stijgen.