Capteur

Opleidingsniveau in Nederland stijgt verder

Gepubliceerd op 202


Het opleidingsniveau is verder gestegen, en Nederland behoort daardoor tot de landen waar studenten met lager opgeleide ouders ook goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding. 41 procent van de jongeren tussen de 25 en 34 jaar heeft een hbo of universitaire opleiding gevolgd. Dit blijkt uit cijfers van het rapport Education at a Glance 2012, dat een jaarlijkse internationale vergelijking op het terrein van onderwijs geeft.

In het rapport staat verder dat mensen met een startkwalificatie meer kans hebben op een baan. Daarnaast is de kans op werkloosheid bij hoger opgeleiden kleiner en is de kans op baanbehoud bij lager opgeleiden groter. In Nederland heeft bijna 90 procent van de hoger opgeleiden werk. Nederland staat hiermee op een zesde plaats binnen de OESO. Kijkend naar de werkloosheid in Nederland, dan kan geconcludeerd worden dat de werkloosheid onder jongeren tussen de 25 en 34, met een startkwalificatie als  hoogst behaald niveau, nog steeds op het laagste niveau ligt binnen de OESO (3,4%). Dit cijfers is echter wel gestegen sinds 2008.

Bron: flexmarkt.nl