Capteur

Ontslagbescherming nekt arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 109

Deze ontslagbescherming is volgens de OESO de grootste belemmering om werknemers mobieler te krijgen. Met name oudere werknemers kunnen nu nog rekenen op zeer grote bedragen bij ontslag, waardoor bij hen de prikkel ontbreekt om op latere leeftijd van baan te veranderen. Ze blijven zitten waar ze zitten, en dat is vaak niet goed voor hen, maar ook niet voor het bedrijf.