Capteur

800.000 arbeidsongeschikten

Gepubliceerd op 142

Vooral voor kleine bedrijven is dit een niet op te brengen kostenpost. "Dit moet echt veranderen." aldus Jan-Peter Cruiming, directeur van Jobbird.com. De PvdA wil nu de termijn terug brengen naar 1 jaar. Volgens Cruiming is dit een stap in de goede richting. "Maar beter zou het zijn om werkgevers hier helemaal niet mee op te zadelen. Zij kunnen er immers niets aan doen als medewerkers arbeidsongeschikt worden. Naar mijn idee is de overheid verplicht om een goed vangnet voor deze mensen in te richten. Er wordt nu veel te veel afgeschoven op werkgevers. Dat maakt het ondernemerschap steeds minder leuk." aldus Cruiming.

Volgens cijfers van het SCP, keert slechts 75 procent van de mensen die een vast contract hebben, uiteindelijk weer op de arbeidsmarkt. Bij de mensen die geen vaste baan hadden, keert slechts 20 procent weer terug op de arbeidsmarkt. 
Arbeidsongeschikten die meer dan 65 procent kunnen werken, vallen niet onder deze regeling.