Capteur

Verloren generatie: 8% universitair afgestudeerden blijft werkloos

Gepubliceerd op 431

Werkloosheid onder jongeren neemt wereldwijd schrikbarend toe. Volgens de officiele cijfers blijkt 18 procent van de jeugd werkloos te zijn. Maar de echte cijfers zijn nog veel hoger. Uit onderzoek blijkt dat nog minstens 2 miljoen jongeren zich niet meer aanmelden als werkloos, omdat ze denken toch geen kans meer hebben om aan een baan te komen. Veel werklozen verdwijnen zo van de werkloosheidsradar. Volgens het ROA, zijn het met name academici die zich niet aanmelden, omdat zij geen zin hebben om in ruil voor een uitkering, een baan onder hun niveau te moeten accepteren.

De internationale arbeidsorganisatie ILO, waarschuwt dat er een nieuwe verloren generatie aan zit te komen. De hoog opgeleiden komen moeilijk aan een baan, en gaan banen van lager opgeleiden nemen. Hierdoor komen ook de lager opgeleiden verder in problemen.

Ook hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken, Ton Wilthagen, pleit er voor dat de overheid zich actiever moet opstellen om iets te doen aan de snel groeiende werkloosheid, om te voorkomen dat mensen straks langdurig aan de kant komen te staan, en er een verloren generatie ontstaat.

Hij wil af van de vrijblijvende schoolkeuze, en vindt dat het voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt moet worden om mensen aan te nemen. 

In het FD pleit hij er verder voor dat afgestudeerden (zonder werkervaring) een werkbeurs van 500,- euro per maand moeten kunnen ontvangen, om bij gebrek aan voldoende werk, toch werkervaring op te kunnen doen via stages. Jan-Peter Cruiming, oprichter van vacaturebank Jobbird.com, ondersteunt dit initiatief van harte. Hij pleitte al eerder voor een dergelijke regeling.