Capteur

Werkloosheid stijgt snelst bij groep 24-44 jaar

Gepubliceerd op 205

Het aantal werklozen nam hier met maar liefst 50.000 toe tot 228.000. Op dit moment zijn er 500.000 werklozen, waarvan dus ongeveer 50% in de middengroep (24-44 jaar) zit. Jan-Peter Cruiming, directeur van www.Jobbird.com, noemt dit zeer zorgelijk. "Dit was voorheen de leeftijdsgroep die het meest gewild was. En als hier nu al geen banen meer voor zijn, dan ziet de toekomst er somber uit."

De werkende bevolking in Nederland is momenteel bijna 8 miljoen mensen. Iets meer mannen dan vrouwen zijn werkloos. Het aantal werkloze vrouwen nam toe van 192.000 naar 231.000. Bij de mannen steeg het van 221.000 naar 279.000. Volgens onderzoek van de Rabobank, zal het aantal werklozen snel richting de 600.000 gaan.

Anders dan bij de 1e crises, toen veel bedrijven hun overtollige personeel nog in dienst hielden, is daar bij deze crises geen geld meer voor. Alleen al in de bouw nam de werkloosheid met 58% toe. Mensen worden nu wel ontslagen, of hele bedrijven gaan failliet, waardoor iedereen zonder baan komt. "Versoepeling van het ontslagrecht zal ervoor zorgen dat bedrijven minder snel failliet gaan, waardoor er meer banen gespaard worden." aldus Cruiming.