Capteur

Gedrag top heeft invloed op betrokkenheid werknemers

Gepubliceerd op 260

Dat blijkt uit het laatste onderzoek van Employee Outlook, dat ieder kwartaal de betrokkenheid en houding ten opzichte van het werk meet onder meer dan 2.000 werknemers. 24 procent van de ondervraagden geeft aan dat de directie hun mening vraagt over belangrijke zaken die het bedrijf aangaan. Vier van de tien werknemers zijn tevreden met de mogelijkheden om hun mening te kunnen geven. Deze cijfers duiden dus op een lage betrokkenheid van de werknemers. Het gedrag van veel directies maakt deze lage mate van betrokkenheid er niet beter op. In de media wordt veel gesproken over negatieve bedrijfsculturen en onethisch gedrag en dat heeft een negatieve invloed op de betrokkenheid van de werknemers. De top van organisaties zou beter moeten weten, want hoe meer de werknemers erbij betrokken worden, hoe productiever ze zijn en  hoe meer winst er uiteindelijk gemaakt zal worden. Voor de top van organisaties is het dus goed om na te gaan wat het effect van hun gedrag op de werknemer is. Ze moeten ervoor zorgen dat ze een positieve bedrijfscultuur creëren.

Hoe schadelijk zijn onbetrokken werknemers?
Van de werknemers die het allemaal niet zoveel kan schelen is de helft minder bereid om zich extra in te zetten. De kans dat deze mensen op zoek zijn naar een andere baan is dan ook drie keer zo groot. Daarnaast is er een sterk verband tussen de betrokkenheid van werknemers en hun kennis van de kerndoelen van de organisatie. Werknemers die vertrouwen hebben in hun directie zijn gezonder en ervaren minder stress. Hieruit blijkt dat het belangrijk is dat de mening van werknemers gerespecteerd wordt. Daarnaast is het zo dat betrokken medewerkers met eigen verantwoordelijk in staat zijn te innoveren op basis van klantbehoeften. Er wordt op die manier snel voldaan aan de veranderde marktbehoeften. De traditionele, autoritaire manier van leidinggeven moet dus worden ingeruild voor een leiderschapsmodel waarin managers luisteren naar de werknemer om op die manier het beste uit hen te halen. 

Bron: managersonline.nl