Capteur

Ook PvdA wil minder ambtenaren

Gepubliceerd op 159

Nederland telt veel ambtenaren. Volgens de gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken werken er in totaal 974.000 mensen in de publieke sector. Zij zijn onder te verdelen in drie sectoren: openbaar bestuur (327.000), onderwijs en wetenschap (512.000) en veiligheid (135.000). Kijkend naar de andere sectoren, dan zien we dat 6,3 miljoen mensen in de marktsector werken en 1,5 miljoen mensen in de zorgsector. 11,2 procent van de Nederlandse werknemers werkt voor de overheid. In vergelijking met landen zoals Zweden, Denemarken en Engeland kan geconcludeerd worden dat Nederland een relatief kleine overheid heeft. Toch moet er rekening mee worden gehouden dat verschillende landen verschillende taken tot de overheid rekenen. Als overheidstaken zoals onderwijs, zorg, politie en defensie niet worden meegerekend en er alleen naar de administratieve werkzaamheden wordt gekeken, dan is de Nederlandse (administratieve) overheid volgens het OESO ineens omvangrijker.
 
ZZP'ers en uitzendkrachten
Naast vaste werknemers telt de overheid ook veel tijdelijk ingehuurde krachten zoals ZZP’ers en uitzendkrachten. Ministeries mogen niet meer dan 13 procent van hun personeelsbudget uitgeven aan extern personeel, maar jaarverslagen laten zien dat deze norm geregeld wordt overtreden. Daarnaast maken gemeenten ook gebruik van tijdelijke krachten. Uit onderzoek is gebleken dat 20 procent van het budget opgaat aan personeelskosten.

Bezuinigingen
De PvdA wil dat de gemeenten er de komende kabinetsperiode 1 miljard euro op achteruit gaan. Diederik Samsom is van mening dat het streven naar een kleinere bestuursapparaat zowel voor het Rijk als voor de decentrale overheden geldt. Vermindering van het aantal ambtenaren wordt dus vooral gezocht bij de bestuursdiensten, de beleidsafdelingen en niet bij de uitvoerende diensten.
 
Bron: telegraaf.nl