Capteur

Managementlessen van Stephen Covey

Gepubliceerd op 172

Volgens Cowley hebben 'highly effective people' de volgende 7 eigenschappen:

  1. Pro-actief: in staat om vooruit te denken en vanuit die gedachte te handelen.
  2. Doelgericht: beginnen met het doel duidelijk voor ogen.
  3. Streven naar gezamenlijke oplossingen: denken vanuit een win-win situatie en voor alle partijen de beste resultaten proberen te behalen.
  4. Empathisch: voordat je begrepen wilt worden, eerst zelf anderen kunnen begrijpen.
  5. Synergie: zoeken naar samenwerking.
  6. Reflectief: een van zijn bekenste lessen is 'houdt de zaag scherp', wees in staat om te reflecteren en jezelf verder te ontwikkelen.
Hoewel Cowley zelf religieus was, benadrukte hij dat hij universele waarden nastreefde: oprechtheid, integriteit en menselijke waardigheid. De visie die je kunt trekken uit zijn lessen is dan ook dat managers zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten streven naar de beste oplossing voor iedereen, niet alleen voor zichzelf.