Capteur

Jeugdwerkloosheid steeds groter probleem

Gepubliceerd op 163

In het eerste kwartaal van vorig jaar zat 22% van de niet-westerse allochtone jongeren zonder werk. Dit jaar is dat gestegen naar 29%. Onder autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar ligt de werkloosheid rond de 10%.

De allochtone jongeren zonder werk zijn vaak laagopgeleid en ze beheersen de taal vaak niet goed. Onder jongeren die werk zoeken neemt de concurrentie toe doordat veel jongeren aan het begin van de crisis besloten door te studeren.