Capteur

Werkloosheid OESO-landen blijft hoog

Gepubliceerd op 119

De OESO verwacht dat de werkloosheid in de 34 lidstaten eind 2013 uitkomt op gemiddeld 7,7 procent van de beroepsbevolking.

Op dit moment zijn er ongeveer 48 miljoen werklozen in de lidstaten. In mei bedroeg de werkloosheid in de OESO-landen 7,9%. Om de werkgelegenheid op het peil van voor de economische crisis te krijgen, moeten ongeveer 14 miljoen banen worden gecreëerd.

De problemen op de arbeidsmarkt raken vooral jongeren en mensen met een lage opleiding. Overheden moeten daarom al het mogelijke doen om de banengroei te stimuleren en te investeren in opleiding en ontwikkeling van jonge mensen, stelde OESO-secretaris-generaal Angel Gurría.