Capteur

Studentondernemers hebben het moeilijk

Gepubliceerd op 92

Ondernemen wordt op veel hogescholen en universiteiten gestimuleerd. Er worden vakken Ondernemerschap gegeven bijvoorbeeld. Maar het ontbreekt aan een goede begeleiding en goede mogelijkheden om zo'n onderneming te combineren met de studie. Projecten en opdrachten mogen studenten bijvoorbeeld niet in de context van hun eigen bedrijf uitvoeren.

Voor veel studenten is het daardoor moeilijk om keuzes te maken. Ze willen wel graag een diploma behalen, maar als ze moeten kiezen tussen een tentamen doen of een bezoek afleggen bij een belangrijke klant weten ze het niet. Het Amsterdam Centre for Entrepreneurship vindt dat opleidingsinstituten studenten meer ruimte moeten geven. Studenten moeten in staat zijn hun studie en werk flexibel in te kunnen delen.