Linsey

Vacatures kunnen moeilijk vervuld worden, stelt het UWV

Gepubliceerd op 1753

4 op de 10 vacatures zijn volgens werkgevers moeilijk vervulbaar, zo blijkt uit een enquête door het UWV onder 6.700 bedrijven.

Door het afnemen van de werkloosheid met een gespannen arbeidsmarkt tot gevolg, verwacht ruim 4 op de 10 bedrijven dat deze wervingsproblemen alleen maar verder zullen toenemen in 2018. Tevens denkt 62 procent van deze bedrijven dat wervingsproblemen ook zullen leiden tot een hogere werkdruk onder personeel.

Nood onder ICT en onderwijs het hoogst

70% van ICT-vacatures blijkt moeilijk vervulbaar, de ICT is daarmee de grootste beroepsklasse met moeilijk vervulbare vacatures. De ICT wordt gevolgd door Technische- en productie beroepen (64 procent) en de zorg (52 procent). Creatieve en taalkundige beroepen ondervinden het minste last van het vervullen van vacatures, slechts 28 procent van de vacatures in deze functiegroep is moeilijk vervulbaar.

Ook in het onderwijs loopt het tekort sterk op. Bijna 60 procent van de onderwijssector verwacht dat het vervullen van vacatures moeilijker wordt. Zij spreken hier een grotere zorg uit dan andere sectoren. Deze bezorgdheid is niet zonder reden, zo blijkt uit onderzoek. In 2017 was er sprake van 4,5 procent aan banen dat überhaupt niet vervuld kon worden, dit tekort zal verder oplopen naar 11,6 procent in 2027.

Bekijk hier onze vacatures

Gebrek aan sollicitanten

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat er minder kandidaten beschikbaar zijn om vacatures te vervullen. Bij ruim zes op de tien moeilijk vervulbare vacatures is dit het geval; hier wordt een gebrek aan sollicitanten als voornaamste reden voor wervingsproblemen aangeduid. Deze nood is het hoogst in transport- en logistiek beroepen (77 procent) en de zorg (72 procent).

Diploma vereist voor moeilijk vervulbare vacatures

Voor ongeveer een derde van de moeilijk vervulbare vacatures wordt een hoog opleidingsniveau (WO of HBO) gevraagd. Dit is hoger dan de makkelijk vervulbare vacatures, hier is er sprake van een kwart van de vacatures die hierom vraagt.  Ook vraagt bijna 60 procent van moeilijk vervulbare vacatures om een (vak)diploma of certificaat, tegenover 42 procent van makkelijk vervulbare vacatures. Naast opleiding of diploma blijkt het vragen naar specifieke vakkennis anders te zijn voor makkelijk vervulbare vacatures (34 procent) dan voor moeilijk vervulbare vacatures (52 procent).

Wat doen bedrijven om het tekort terug te dringen

Hoewel er sprake is van een tekort aan medewerkers, geeft ruim een derde van bedrijven aan geen extra inspanningen te hebben verricht om de vacatures vervuld te krijgen. Als bedrijven hier wel extra aandacht aan hebben besteed, ging het hoofdzakelijk om het langer openstellen van een vacature of het via een ander kanaal uitzetten van de vacature (32 procent). 19 procent maakte gebruik van headhunters en selectiebureaus en 18 procent schakelde een uitzendbureau in om de vacature toch te vervullen.

Hoewel de functie-eisen een struikelblok kunnen vormen voor het vervullen van vacatures, werden deze niet veel door bedrijven aangepast (14 procent).