Linsey

Nederlandse economie blijft hard groeien

Gepubliceerd op 458

De economie is met 0,7 procent gegroeid in vergelijking met het eerste kwartaal van het jaar, stelt het CBS. Deze groei is met name te danken aan de buitenlandse handel en investeringen.

Maar ook consumenten hebben in het tweede kwartaal 2 procent meer uitgegeven dan een jaar geleden. Het consumentenvertrouwen in de economie ligt dan ook sinds eind 2016 weer op een hoog niveau. Uitgaven werden voornamelijk besteed aan auto’s en elektrische apparaten, maar ook aan horeca-, vervoer-, en communicatiediensten. De groei is consistent met de groeiende werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse woningmarkt. Consumenten geven inmiddels al 17 kwartalen op een rij meer uit dan het jaar daarvoor.  

 

Bekijk Marketing & Reclame Vacatures

 

Veel vacatures erbij in het tweede kwartaal

In bijna alle sectoren nam het aantal openstaande vacatures toe. In het tweede kwartaal zijn er ruim 4 miljoen vacatures online geplaatst, blijkt uit een analyse van Jobfeed. Jobbird groeide hierin het hardst met 270.167 in het eerste kwartaal van 2018.  

 

Bron: Jobfeed


Aldus het CBS namen de meeste vacatures toe in de handel met zo’n 4.000 vacatures, op de voet gevolgd door de horeca met 3.000 en op gedeelde derde plek staan zakelijke dienstverlening, onderwijs en industrie met elk 2.000 nieuwe vacatures. In 5 van de 14 bedrijfstakken die door het CBS worden omschreven is de piek zelfs nog nooit zo hoog geweest.

Schaarste op de arbeidsmarkt

De werkloosheid is afgenomen en is nu slechts 3,9 procent, waardoor ook de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal verder is toegenomen. De arbeidsmarkt is inmiddels al drie kwartalen gespannen door het relatief lage aanbod van werkzoekenden tegenover een bovengemiddelde vraag naar arbeid. Het CBS spreekt over 1,4 werklozen tegenover elke openstaande vacature. De piek werd bereikt in 2013, toen waren dit er nog 7,1.

Ook bedrijven groeien hard

Het aantal snelgroeiende bedrijven zijn volgens het CBS opnieuw gestegen. Een bedrijf (met 10 of meer werknemers aan het begin van de groeiperiode) groeit snel als het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren gemiddeld met minstens 10 procent toeneemt. In 2017 waren er 8.500 bedrijven die hun personeel jaarlijks met meer dan 10 procent uitbreiden; een stijging van 16 procent ten opzichte van 2016. Vooral in de zakelijke dienstverlening en handel schieten de bedrijven omhoog: van 300 tot 2350 en van 200 tot 2000.

Ook de bouwsector groeide hard het afgelopen jaar, snelgroeiende bedrijven namen daar met 50 procent toe. Dit terwijl er aldus het CBS 1.000 banen in de bouwsector verdwenen zijn. Aldus hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, is het een raadsel waarom er meer werk beschikbaar is in de bouw terwijl er minder mensen werkzaam zijn. Het UWV stelde nog eerder dat er maar liefst 48.000 vacatures in de bouw vrijkomen eind 2018, dus naar verwachting zal de bouw veel meer personeel nodig hebben.

Uitzendbureaus profiteren van de krappe arbeidsmarkt. Er werden maar liefst 700 snelle groeiers geconstateerd binnen de uitzendbureaus; bijna twee keer zoveel als in 2014.