Linsey

Arbeidsvoorwaardengesprek: De laatste stap op weg naar je nieuwe baan

Gepubliceerd op 2480

Het eerste gesprek of eventueel zelfs het tweede liggen inmiddels ver achter je. Dat betekent dat het nu tijd is om aan de laatste fase van het solliciteren te beginnen: het arbeidsvoorwaardengesprek. Het arbeidsvoorwaardengesprek biedt je de mogelijkheid om te onderhandelen over je salaris, best even spannend dus!

Wat wil je?

Net als met aan het begin van het solliciteren moet je jezelf opnieuw afvragen wat je precies wilt in deze functie. Eerder heb je moeten nadenken over de functie-eisen, maar voordat je de arbeidsvoorwaarden bespreekt moet je ook nadenken over o.a. je salaris.

 

·    Weet wat je waard bent. Bekijk de cao van jouw bedrijfstak of check de loonwijzer. Als jij de gemiddelde marktwaarde van jouw functie weet, is het makkelijker om later te onderhandelen over je salaris. Je weet dan immers wat werkgevers gemiddeld bereid zijn om uit te keren.  

·    Denk ook na over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Kom je bijvoorbeeld van verder weg, dan kan het belangrijk zijn om het over een Ov-jaarkaart te hebben. Of misschien word je wel salesmanager en is winstverdeling en extra beloningen belangrijk voor je.

·    Besluit tot slot waar je op kan toegeven. Geef voor jezelf aan wat het minimale is dat je wilt verdienen maar vertel dit tijdens het gesprek vooral niet!

 

Primaire arbeidsvoorwaarden

 

De primaire arbeidsvoorwaarden gaan over zaken die direct gerelateerd zijn aan het verrichten van de arbeid. Een werkgever zal hier altijd afspraken over maken. Hier valt te denken aan:

 

·      Salaris

·      Hoeveel uur je per week werkt

·      Werktijden

·      Vakantiedagen

·      Vakantietoeslag

·      Duur van de arbeidsovereenkomst

·      Proeftijd

·      Startdatum

·      Opzegtermijn

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die niet direct te maken hebben met je loon of duur van de arbeidsovereenkomst. Dit zijn een aantal voorbeelden:
 

·      Reiskostenvergoeding

·      Telefoon, fiets of auto van de zaak.

·      Bonusregeling

·      13e maand

·      Overwerktoeslag

·      Opleidingen binnen het bedrijf

·      Mogelijkheid om thuis te werken

 

Contract bepaalde tijd

 

Heb je te maken met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Als er op jouw contract een datum staat, met daarin een proeftijd, dan hebben we het over een contract voor bepaalde tijd. Bedrijven geven meestal, vooral bij het eerste contract, een contract voor bepaalde tijd af onder de arbeidsvoorwaarden. Dit kan zowel zijn omdat je een ziekte vervangt, of omdat de werkgever eerst wilt kijken hoe goed jij in het bedrijf past. Een contract voor bepaalde tijd wordt daarom ook wel een ‘tijdelijk contract’ genoemd.

 

Na de proeftijd, meestal een maand, is het ongebruikelijk dat het contract in deze periode wordt stopgezet, tenzij dit met wederzijds goedkeuren van beide partijen gebeurt. Ook krijg je hier te maken met een opzegtermijn, deze is ook in je arbeidsovereenkomst opgenomen.

 

Als de arbeidsovereenkomst afloopt, soms na een halfjaar of een jaar, kan het natuurlijk dat dit contract wordt verlengd. Je werkgever hoort dit aan te geven maar als je je werk voortzet zonder tegenspraak van de werkgever, kan er worden aangenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. De volgende contractperiode heeft dan dezelfde voorwaarden als de eerdere overeenkomst, met de maximale duur van één jaar.

 

Weet dat een werkgever slechts drie keer een contract voor bepaalde tijd mag afgeven (met tussenpozen van maximaal zes maanden). Na deze periode moet de werkgever jou een contract voor onbepaalde tijd geven. Soms kan het echter voorkomen dat er in de cao is opgesteld dat er meer dan drie tijdelijke contracten kunnen worden afgegeven.

 

Contract onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd staat bekend als vast contract. Omdat het met dit contract niet mogelijk is om het dienstverband te beëindigen, er is immers geen einddatum vastgesteld, zal de werkgever jou dit contract pas geven wanneer hij zeker is van jouw kwaliteiten. In sommige sectoren, zoals het onderwijs of de overheid, wordt een vast contract sneller aangeboden in de arbeidsvoorwaarden.

Deze arbeidsovereenkomst kan alleen op de volgende manieren beëindigd worden:
 

·    Proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de werknemer op elk moment het contract stopzetten.

·    Opzegging door werkgever of werknemer. Voor de werkgever kan echter alleen het contract beëindigen met toestemming van het UWV; dit kan dus niet zomaar. Hou bij beëindiging wel altijd rekening met de wettelijke opzegtermijn.

·    Ontslag op staande voet. Weet wel: een werkgever moet hier een dringende reden voor aangeven. Hier valt te denken aan diefstal, geweld of werkweigering.

·    Beëindiging in overleg. Werknemer en werkgever hebben samen in overleg besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

·    Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Hoe kun je goed onderhandelen?

Do’s

  • Schrijf je voorwaarden op voordat je het arbeidsvoorwaardengesprek aangaat, inclusief je argumentatie. Zo ben je goed voorbereid op onverwachte vragen.

  • Blijf rustig. Een arbeidsvoorwaardengesprek is hetzelfde als elk andere onderhandeling; overal valt over te praten. Onderbouw je eisen met argumenten zodat het duidelijk wordt waarom jij hiervoor kiest.
  • Wees zelfverzekerd. Laat je niet afschrikken door een verbaasde houding en weet wat je waard bent.
  • Luister goed naar de andere partij, stel vragen wanneer iets niet duidelijk is.
  • Laat, waar mogelijk, de tegenpartij met het eerste bod komen.


Don’ts

  • Accepteer niet het eerste bod dat je krijgt, zelfs al is dit in lijn met wat je zelf voor ogen had. Er zit altijd nog speling in het aanbod en het zou zonde zijn hier niet gebruik van te maken.
  • Richt je pijlen qua salaris niet te hoog, een te hoge eis kan makkelijk van de tafel geveegd worden. Blijf realistisch!
  • Mocht je er echt niet uitkomen, maak dan een nieuwe afspraak om het aanbod te bespreken. Het is beter om rustig met een nieuw gesprek te beginnen dan hardnekkig een gesprek voort te zetten. Hiermee creëer je voor jezelf en de tegenpartij een moment om goed over de voorwaarden na te denken.  


Ben je starter op de arbeidsmarkt? Dan is jouw positie lastiger maar dat maakt het zeker niet onmogelijk om goed te onderhandelen. Als starter moet je je ook inlezen op wat iemand van jouw leeftijd, met jouw ervaring, in deze functie verdient. Vraag ook zeker tips van kennissen en bekenden om je heen, je staat er namelijk niet alleen voor.

Starters maken ook snel de fout om het eerste bod te accepteren en een werkgever weet dit, terwijl er vaak meer mogelijk is. Probeer dus altijd iets meer te eisen dan de vraagprijs, maar weet wel het maximale wat jij zou kunnen verdienen. Als het bijvoorbeeld om een zwaardere functie gaat heb jij, net als ervaren collega’s, recht op betere voorwaarden.

Tot slot: Doe geen loze beloftes, anders sta je straks bij je collega’s bekend als iemand met veel praatjes maar waar weinig van terechtkomt en doe ook zeker niet alsof je overal verstand van hebt. Een werkgever weet dat je nog niet zoveel ervaring hebt en houdt hier rekening mee. Dit scheelt je werkstress in je eerste baan.