Linsey

Banen op het punt van automatisering: Nemen robots de wereld over?

Gepubliceerd op 242

Uit een recente studie door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, blijkt dat ongeveer 14 procent van alle banen binnen de OESO-landen in hoge mate geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast kunnen 32 procent van de werknemers kunnen aanzienlijke veranderingen in hun baan tegemoetzien. Banen die alleen door mensen gedaan zouden kunnen worden, slinken namelijk in rap tempo. Kunstmatige Intelligentie (AI) en technologische ontwikkelingen in robots brengen grote veranderingen teweeg bij banen.

 

De grootste risicogroepen zijn de zogenaamde ‘routine banen’ met een lager inkomen en die weinig vaardigheden vereisen. Tevens stelt de OESO dat jongeren opnieuw geraakt kunnen worden door deze automatisering: bijbaantjes en startersfuncties hebben een verhoogd risico ten opzichte van functies in het hogere segment. Daarentegen lopen professionals en hulpverleners het minste risico voor de automatisering van hun beroep. Dit betekent effectief dat overwegend lage inkomens geraakt kunnen worden door deze ontwikkelingen.

 

Een onderzoek door PWC laat echter zien dat het merendeel van consumenten AI als een positieve ontwikkeling ziet. 63 procent gelooft dat kunstmatige intelligentie complexe problemen aan kan pakken en 59 procent denkt dat AI kan assisteren met ‘het leiden van een gelukkig leven’. Verder benoemen consumenten dat AI een oplossing kan bieden voor problemen als klimaatverandering, cybercrime, groene energie en educatie. 70 procent van leidinggevenden gelooft dat kunstmatige intelligentie een bedrijfsvoordeel oplevert in de toekomst.

 

Aspect Software, specialisten op het gebied van klantenbinding, stelt dat hoewel werkgevers deze technologische ontwikkelingen wel zien zitten, werknemers niet zomaar vervangen kunnen worden door robots. Het is net zo belangrijk om werknemers te ontwikkelen, naast het ontwikkelen van technologieën. Menselijke betrokkenheid zal namelijk altijd een aanzienlijke plek innemen binnen bedrijven. “Deze ontwikkelingen brengen vanzelfsprekend angst teweeg, dus het is belangrijk dat organisaties samenwerken met hun werknemers om hen goed te informeren over de veranderingen,” zegt Aspect Software Vice-president Stephan Ball.

 

Wil je goed voorbereid zijn op de toekomst? Een functie die niet snel zal verdwijnen is manager.