Inke Bergsma

Hoogbegaafdheid staat succesvolle carrière in de weg

Gepubliceerd op 3523

Je zou zeggen dat een goed stel hersens een groot voordeel zou moeten zijn bij het zoeken naar een baan, maar niks is minder waar. Hoogbegaafde volwassenen ervaren maar al te vaak een nadeel van hoogbegaafdheid bij het vinden van een baan.  Bij het solliciteren grijpen zij vaak mis.

Geen diploma

Dit blijk uit onderzoek van het Instituur Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), dat een onderzoek heeft gedaan onder werkloze hoogbegaafde volwassenen. Maar liefst 300.000 hoogbegaafde Nederlanders zitten thuis. Dat is een derde van alle hoogbegaafden in Nederland. Hoogbegaafden zijn vaak autodidact, maar hebben daarbij niet altijd de benodigde diploma's. En juist diploma's tellen steeds vaker zwaar mee in het sollicitatieproces, waardoor hoogbegaafden buiten de boot vallen. Één van de ondervraagden zegt hierover: "Juist de banen waar ik geen opleiding voor heb gevolgd, vind ik leuk."

Zinvol en uitdagend werk 

Ook hebben hoogbegaafde volwassenen sterk de behoefte aan inhoudelijk zinvol en uitdagend werk, maar dat werk ligt niet altijd voor het oprapen.  Het gevaar van verveling ligt dan ook vaak op de loer bij een baan die niet genoeg uitdaging oproept. Met als gevolg een bore-out, de tegenhanger van een burn-out. De symptonen zijn hierbij vaak hetzelfde als een burn-out: depressief, vermoeid, en een laag zelfbeeld dat steeds erger wordt naarmate de situatie langer voort duurt. 

 

Verder geven sommige respondenten aan dat zij vaak out of the box denken en zich daarbij niet begrepen voelen door hun collega's. Ook zijn hoogbegaafden vaak erg perfectionistisch, veeleisend en ongedurig. Dat kan leiden tot conflicten en werkuitval. Zoals een respondent zegt: "Men zit in Nederland niet te wachten op mensen die zelfstandig kunnen denken."

 

Gevolg hiervan is dat veel hoogbegaafden ervoor kiezen zelf iets op te zetten, wat dan ook weer erg succesvol is. Tegenover de één derde die thuis zit, staat namelijk ook één derde dat bijzonder succesvol is. Bijvoorbeeld als ondernemer, politicus, kunstenaar, of wetenschapper.

Breed inzetbaar

Volgens het IHBV kunnen hoogbegaafden juist fantastisch arbeidskrachten zijn: ze zijn breed inzetbaar, kunnen snel werken en hebben voor moeilijke problemen altijd wel een creatieve oplossing paraat.