Inke Bergsma

Pesten op de werkvloer: Dit kan je er tegen doen!

Gepubliceerd op 1112

Pesten: de meeste mensen hebben het gevoel dat het alleen voor komt onder de kinderen op en rond het schoolplein of in de schoolklas. Niks is minder waar, ook onder volwassenen is het een groot issue. En is het dan ook zeker zaak om aandacht te vragen voor pesterijtjes op de werkvloer. 

Pesten een taboe

Pesten onder volwassenen is lange tijd een taboe geweest, en wordt vaak nog steeds vermeden als gespreksonderwerp. Waar kinderen vaak al moeite hebben om toe te geven dat ze gepest worden, is deze moeite zo mogelijk bij volwassenen nog groter. Vaak betekent het een enorme deuk in het ego van een persoon om toe te geven dat hij of zij gepest wordt. Daarbij wordt het toegeven van pesten ook als zielig en kinderdachtig gezien: "als volwassene wordt je toch niet meer gepest? Dat is iets voor kinderen!" Grote onzin natuurlijk, ook volwassenen kunnen en worden gepest. De cijfers liegen er niet om: jaarlijks zijn er ongeveer een half miljoen mensen regelmatig slachtoffer van persterijen op de werkvloer. Tussen de 80.000 en 100.000 werknemers zijn zelfs dagelijks de dupe. Veel van deze werknemers worden letterlijk ziek van het pesten en dat leidt tot verzuimdagen. Onderzoeksbureau TNO weet dat er jaarlijks 4 miljoen extra verzuimdagen worden opgenomen, wat zo'n beetje 900 miljoen kost.

Aandacht voor pesten op de werkvloer

Aandacht voor, en maatregelen tegen, het pesten komen gelukkig steeds meer naar de voorgrond. Er is vanuit de Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Ascher, al een initiatief gegaan om treiterijen, discriminatie en intimidatie op het werk bespreekbaar te maken met de campagne 'Moet toch kunnen'. Daarbij zijn werkgevers, volgens de Arbowet, verplicht om alles te doen om pesten, discriminatie en intimidatie aan te pakken. Wordt dit onvoldoende gedaan, dan wordt de wet overtreden. De inspectieteam SZW moet dit controleren. In praktijk blijkt dit echter lastiger dan gedacht en controleert de inspectiedienst vooral of ondernemers op papier wel aandacht hebben voor ongewenst gedrag op de werkvloer.

Eerlijk, is eerlijk: het controleren is een lastige taak op zich, vaak worden werknemers op een dusdanig onopvallende manier gepest dat het tijdens een bedrijfscontrole moeilijk te herkennen is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er vervelende onderlinge grapjes worden gemaakt waar iedereen om moet grinniken behalve degene die het betreft, of iemand komt tijdens een bespreking met een serieus voorstel waar vervolgens de rest van de werknemers hard om begint te lachen. Het kan ook opvallender: door bijvoorbeeld het uitschelden van een persoon tijdens werktijd (dat zal niet snel tijdens een inspectie gebeuren) of een spontane massage van een collega terwijl de ontvanger daar helemaal niet op zit te wachten.

Ingrijpen

Met de campagne 'Moet toch kunnen' moest het pesten van werknemers al onder de aandacht gebracht worden. Dat proberen we hier nu nog eens extra te doen. Want belangrijker dan het papieren beleid tegen pesten is natuurlijk een werkgever die daadwerkelijk ingrijpt. Een werkgever die de gepeste werknemer serieus neemt en samen met hem of haar naar een oplossing zoekt. In de praktijk kiezen veel wergevers namelijk voor de makkelijkste weg: een overplaatsing van de gepeste werknemer of de werknemer wordt naar een cursus 'opkomen voor jezelf' gestuurd. De pestkop zelf wordt veelal ongemoeid gelaten. 

 

Wat kan en moet de werkgever nou echt doen om pesten tegen te gaan: 

1. Maak het bespreekbaar

Daar pesten toch vaak nog als een taboe wordt gezien, moet de werkgever  zorgen voor een klimaat waarin pesten juist bespreekbaar wordt, hoe laagdrempeliger, hoe beter. Geef daarbij ook aan wat het pestprotocol is. Een goede vertrouwensband tussen werkgever en werknemers in de werksfeer levert sowieso het grootste succes op. Wat het alleen maar tot een win-win situatie maakt.  

2. No tolerance-beleid

Geef als werkgever duidelijk aan wat de grenzen zijn en pak de 'pester' (reprimande of verdergaande maatregelen) ook daadwerkelijk aan als er een grens overschreden wordt. Het is misschien niet prettig om iemand aan te pakken, maar het zal uiteindelijk alleen maar de sfeer op de werkvloer ten goede doen en de grenzen verduidelijken

3. Zet het op de agenda

Zet het eens in de zoveel tijd op de agenda, zoals er zoveel dingen zijn die met enige regelmaat worden besproken. Er rust een taboe op praten over pesten, maar het gebeurt heel veel op de werkvloer. Bovendien leidt het tot ziekteverzuim. Zorg dat je het voor bent als werkgever.

 

Word je als werknemer gepest en weet je niet goed hoe en wat je er tegen kan doen? Dan is het verstandig om hier het stappenplan van Stichting Pesten op de Werkvloer door te nemen om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn.