Inke Bergsma

Vertrouwensband is grootste succesfactor bedrijfsleven

Gepubliceerd op 1469

Slechte band met collega’s is schadelijk voor productiviteit

 

Een vertrouwensband tussen collega's is de grootste succesfactor in het bedrijfsleven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan driekwart van de werknemers het goed kan vinden met een collega, zoals blijkt uit cijfers van Jobbird.com, de grootste gratis vacaturesite van Nederland. Dit in tegenstelling tot acht procent van de respondenten die helemaal geen goede band of zelfs ruzie heeft met één of meerdere collega’s. Volgens experts zijn goede verhoudingen allesbepalend en daarom zouden mensen op het werk veel meer tijd aan elkaar moeten besteden.

Van de werknemers die het goed met collega’s kunnen vinden, geeft 56 procent aan niet bevriend met ze te zijn. Uit de cijfers van Jobbird blijkt dat 35 procent hun collega’s wel als vrienden ziet. “Vriendschap op het werk kan, maar is tegelijkertijd ook risicovol”, vertelt Thimo Kooiman, teamcoach, procesbegeleider en één van de oprichters van KOOIMANBOERSMA, Buro voor gezonde werkrelatie. “Als het misgaat, betekent dat vaak ook gelijk een heftig conflict. Daarom beter een vriendschappelijke collega met wie het druk en prettig werken is, dan een collegiale vriendschap die het werk onder druk zet.”

“Het leek mij altijd geweldig: werken met mijn beste vriendin”, laat één van de respondenten van Jobbid.com weten. “Ik was dan ook heel blij dat ze bij mij op kantoor werd aangenomen, maar dat veranderde al snel. Ze was ongelooflijk betweterig en had constant overal kritiek op. Ik begon mij steeds meer te irriteren en het eindigde in een ruzie. Onze vriendschap heeft een flinke deuk opgelopen.”

Vertrouwen is goed voor de winst
Verstandhoudingen tussen collega’s onderling en tussen werknemers en werkgevers zijn van grote invloed op de productiviteit, want vertrouwen is goed voor de winst schreef Stephen Covey in zijn boek ‘Slim Vertrouwen’. De invloedrijke schrijver van managementboeken verwijst naar diverse onderzoeken waaruit blijkt hoe belangrijk wederzijds vertrouwen is voor de productiviteit van een bedrijf. Zo publiceerde tijdschrift Fortune een analyse van de honderd beste bedrijven waarin vertrouwen als beslissende factor naar voren kwam. In de dertien jaar dat de organisaties werden onderzocht bleek dat bedrijven waar veel vertrouwen heerst 288 procent beter presteerden dan de rest van de markt. 

“Het heeft een groot effect op de productiviteit en toch wordt er veel te weinig aandacht besteed aan goede verhoudingen op het werk”, aldus Tjeerd Boersma, collega van Thimo Kooiman. “Werkgevers zijn zich niet of onvoldoende bewust van het belang van gezonde werkrelaties. Behalve een lagere productiviteit kunnen slechte werkrelaties ook leiden tot verzuim bij werknemers en dat brengt hoge kosten met zich mee voor de werkgever.”

Thermometer in bedrijf
De laatste jaren zijn relaties op de werkvloer meer onder druk komen te staan door de toegenomen werkstress en de snelheid van veranderingen. Op tijd de thermometer in het bedrijf steken door signalen te signaleren en serieus te nemen, is wat werkgevers volgens Kooiman meer moeten doen. “Het is belangrijk een klimaat te scheppen waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van hun werkrelatie en iedereen daar preventief aandacht aan besteed.” Kooiman zegt dat bijvoorbeeld een investering als teambuilding nog te vaak wordt gezien als een uitje en niet als noodzakelijk of goed voor de resultaten.

Over Jobbird.com
www.jobbird.com is de grootste gratis vacaturewebsite van Nederland met ruim 85.000 vacatures. Werkgevers kunnen zoeken in een database met meer dan 150.000 cv's. De missie van Jobbird.com is om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Jobbird.com is gestart door Jan-Peter Cruiming, die eerder onder andere de NationaleVacaturebank oprichtte.