Inke Bergsma

Ruim 40 miljoen voor betere aansluiting op arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 669

Zeventien initiatieven die zijn uitverkoren om MBO-onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, krijgen samen 43,5 miljoen euro om dat te bereiken. 

 

De zeventien projecten die hiervoor zijn geselecteerd zijn uitgekozen door minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Het geld komt uit het regionaal investeringsfonds.

 

Door de ruim 40 miljoen moet het voor MBO studenten mogelijk worden om al tijdens hun studie te werken met technieken en methoden die zij later in het werkproces nodig zullen hebben. Zo wordt de MBO student (nog) beter voor de praktijk klaar gestoomd.

 

Er zijn bijvoorbeeld zes projecten op de praktijk op het gebied van zorg en welzijn beter aan te leren, maar ook veel techniekprojecten zijn onderdeel van de uitverkoren projecten. De projecten zijn door het hele land verspreid.

 

Bussemaker zegt blij te zijn met de voorstellen: "Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt van morgen, zoals robotisering, maken het van het grootste belang dat juist in het mbo nieuwe kansen worden gecreëerd."

 

Het MBO moet inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en daardoor vernieuwend zijn: "Deze voorstellen leveren daaraan een cruciale bijdrage."

 

Van de ruim 40 miljoen werd 14,5 miljoen door de minister beschikbaar gesteld, de rest van het geld komt uit het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid.