Inke Bergsma

Arbeidsmarkt moet radicaal hervormd worden

Gepubliceerd op 990

Om te voorkomen dat oudere werknemers en flexwerkers langs de zijlijn belanden zal de arbeidsmarkt radicaal hervormd moeten worden. Waar in het collectieve stelsel nu alleen vaste werknemers rechten opbouwen voor ontslagvergoeding en scholing, daar zal in de toekomst dit veranderd moeten worden naar een individueel mobiliteitsbudget voor alle werkenden.

 

Dit budget moet al tijdens de werk carrière te gelde gemaakt kunnen worden. Werknemers in vaste dienst moeten daarbij, evenals flexwerkers, verplicht worden meer te investeren in hun vakmanschap en inzetbaarheid.

 

'In plaats van dat we sparen voor een WW-uitkering, transitievergoedingen en opleidingsgelden moeten we dat geld in een potje gieten dat meeneembaar is voor werknemers, ook als ze overstappen naar andere werkgevers. Zo krijgen mensen de regie over hun eigen toekomst.' Hiervoor pleit voorzitter Peter Struik van de Brabants Zeeuws Werkvereniging (BZW), een koepel van 2000 grote en kleine werkgevers in een regio die 35% van de Nederlandse export vertegenwoordigt.

 

Het voorstel komt voort uit onvrede  van de achterban van BZW over de ‘dichtgeslibde arbeidsmarkt’ en het rigide ontslagrecht. Struik zegt hierover: 'oudere werknemers houden krampachtig vast aan hun functie uit angst om verworven rechten te verspelen, en gaan pas omscholen op het moment dat ze al boventallig zijn verklaard'.  Het overstappen tussen sectoren gebeurt hierdoor veel te weinig. Ook het feit dat opleidings- en ontwikkelingsfondsen alleen scholing voor de eigen sector financieren draagt hieraan bij.

 

Werkgevers voelen bovendien alleen de prikkel om in een select groepje vaste krachten te investeren, waardoor zij anderen buiten sluiten. Gevolg is dat het aantal flexwerkers en zzp’ers  zonder uitzicht op zekerheid enorm groeit. 'De bedoeling van het voorstel is niet om werknemers goedkoper te maken, maar om ze langer aan het werk te houden', zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, die als adviseur heeft meegeschreven aan het voorstel.

 

Het doel van de hervormingen is om meer regie voor de werknemer te verkrijgen, met behoud van enige solidariteit.  'Als mensen worden ontslagen kunnen ze dit potje aanspreken, maar ook als ze zelf een ander traject willen kiezen, kan dat', aldus Struik.