Inke Bergsma

Groot aantal laaggeletterden zorgt voor tekort op arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 722

Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, hebben meer moeite om een baan te vinden of te behouden. Vooral in de grotere Nederlandse steden zijn veel laaggeletterden te vinden. Bijna 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar oud hebben deze beperking. Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving.

                                                

Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Laaggeletterden komen maar moeilijk aan een baan. De helft van de groep laaggeletterden is werkloos of inactief.

 

Niet alleen onder ouderen is de laaggeletterdheid een veelvoorkomend fenomeen. Laaggeletterdheid komt ook veel voor onder migranten en vrouwen zonder werk. Uiteindelijk zal deze laaggeletterdheid zorgen voor grote tekorten op de arbeidsmarkt. De breder wordende kloof tussen laaggeletterden en geletterden kan de maatschappelijke samenhang bedreigen.

 

Opvallend is dat in Utrecht, Leiden en Groningen weinig laaggeletterden wonen. Mogelijk kan het komen door de aanwezigheid van veel jonge gezinnen in deze steden. In de steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn de meeste laaggeletterden te vinden. Het gaat vooral om ouderen die of een beperkte scholing hebben gehad of hun vaardigheden verliezen. Van de beroepsbevolking boven de 55 jaar is 21 procent laaggeletterd.

 

Omdat men zich moeilijk kan redden in de samenleving is het belangrijk dat de laaggeletterdheid wordt aangepakt. Naast dat laaggeletterden moeilijk aan een baan komen, zijn ze vaak ook nog eenzaam en hebben een slechtere gezondheid. Om het probleem te kunnen oplossen moet er eerst goed gekeken naar de omvang van het probleem. De Rijksoverheid heeft al enkele maatregelen genomen. Onder andere het verbeteren van het taal en rekenniveau in het onderwijs staat centraal. Dit om jongeren én volwassenen weer mee te laten draaien in de arbeidsmarkt.