Inke Bergsma

Wij Nederlanders zijn dol op leren

Gepubliceerd op 689

Wij Nederlanders zijn altijd nieuwsgierig en leergierig. Dit resulteert in het constant op willen doen van nieuwe kennis. We staan inmiddels in de top 5 van het volgen van opleidingen en cursussen. Om beter werk te leveren en perspectieven te verbeteren scholen werknemers zich graag om. Zo worden we steeds slimmer. 

 

Cursussen en opleidingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek toont aan dat vooral eind-twintigers, hoogopgeleiden en mensen die werken in de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening of het onderwijs graag cursussen en opleidingen volgen in hun vrije tijd of voor hun huidige werk.

 

Gedreven werkenden

Je zou het misschien niet zeggen, maar het schijnt dat werklozen minder cursussen en opleidingen volgen dan werkzame personen. Veel werkenden willen beter werk leveren en hun perspectieven verbeteren. Ze doen daarom graag een extra cursus of opleiding.

Het aantal mensen dat een lange werk gerelateerde opleiding heeft gedaan geeft aan vaker promotie hebben gemaakt dan deelnemers aan korte opleidingen.

 

In 2014 hebben 1,6 miljoen mensen (18% van de Nederlanders) aangegeven een opleiding of cursus te hebben gevolgd. Nederland behoort hiermee tot de landen van de Europese Unie met het hoogste aandeel in het langer blijven leren en studeren. Alleen Scandinavische landen en Frankrijk scoren hoger.

 

Bijgeschoolde hoogopgeleiden

In de financiële dienstverlening wordt het meest bijgeleerd. Maar ook in andere beroepen als: docenten, advocaten en medisch specialisten wordt vaker een opleiding of cursus gevolgd. Dit, omdat er vaak veranderingen voorkomen in het werk wat ze doen. Hoogopgeleiden scholen zich meer bij dan laagopgeleiden.

 

Jongeren actiever dan ouderen

Er zijn niet alleen verschillen in opleidingsniveau, ook in leeftijd is een groot verschil waar te nemen. Het is namelijk zo dat twintigers en dertigers vaker aangaven deel te nemen aan een cursus of opleiding dan ouderen. Jongeren willen goed voorbereid het werkveld in gaan.