Inke Bergsma

Eigen initiatief, daar word je gelukkig van!

Gepubliceerd op 528

Zeker tweederde van alle werknemers is gelukkig op de werkvloer. Werknemers die zichzelf uitdagen zijn over het algemeen gelukkiger dan werknemers die dat niet doen. Je eigen initiatief tonen door je baan aan te laten sluiten op jouw vaardigheden en talenten geeft voldoening en biedt mogelijkheden.

 

Er is een prachtig onderzoek gedaan door Schouten & Nelissen naar het geluk op de werkvloer. Ze namen dit onderzoek af onder ruim 1100 respondenten.

 

Werken met passie 

Als je baan aansluit op je behoeften en wensen kun je werken vanuit passie. In bovengenoemd onderzoek geeft zeker 42% aan een goede aansluiting te hebben gevonden in het werk wat ze doen. Maar ook 40% geeft aan dit nog niet te hebben gevonden, hun huidige baan is niet het werk wat ze eigenlijk zouden willen doen.

 

Werk versus thuis 

Het peinzen over je werk als je thuis bent, maakt je geen gelukkig mens. Het blijkt zelfs dat 1 op de 5 respondenten hier last van heeft en het werk niet kan loslaten als ze eenmaal thuis zijn aangekomen. Uiteraard geldt dit ook andersom. Als men zich niet kan concentreren op het werk vanwege hun thuissituatie zijn zij ook minder gelukkig dan mensen die in een stabiele thuissituatie verkeren.

 

Iedereen gelukkig 

Het zou goed zijn om als werkgever het goede voorbeeld te geven vindt Jessica van Wingerden, directeur Research bij Schouten & Nelissen. Werkgevers zouden de werknemers moeten stimuleren meer de regie in eigen handen te nemen. Zo heeft niet alleen de werknemer er profijt van, maar de werkgever mag zich ook gelukkig prijzen met al die contente werknemers.