Inke Bergsma

Ondernemer overschat waarde van zijn bedrijf

Gepubliceerd op 876

Vier van de tien ondernemers schatten de verkoopwaarde van hun bedrijf veel te hoog in. Gemiddeld denkt een ondernemer 30% meer voor zijn bedrijf te krijgen dan de reële marktwaarde,een prijs die ‘fair’ is voor zowel koper als verkoper.

Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 178 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 700 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 1 en 30 miljoen euro).

 

Redenen voor overschatting
In de meeste gevallen wordt de te optimistische waardering veroorzaakt door wensdenken (36%). Ondernemers gaan bijvoorbeeld uit van het bedrag dat ze nodig hebben voor hun pensioen en zien dat als startpunt van de onderhandelingen. Andere redenen die veel werden genoemd voor het te hoog inschatten van de reële waarde van het bedrijf zijn: Verkeerd geïnformeerd door vrienden/kennissen (24%), Zelfoverschatting (23%) en Verkeerd voorgelicht door de adviseur (17%).

 

Emotionele waarde
Volgens Floyd Plettenberg, binnen Brookz verantwoordelijk voor de Overname Barometer, zijn er daarnaast nog steeds veel ondernemers die werkelijk geen benul hebben hoe kopers naar de waarde van hun bedrijf kijken. Plettenberg: ‘Verkopende ondernemers kijken teveel naar het verleden en verwarren daarnaast de feitelijke waarde van hun bedrijf met emotionele waarde (geïnvesteerde bloed, zweet en tranen). Die zaken zijn voor een koper helemaal niet interessant. Die kijkt vooral naar de toekomst: waar zijn synergiën te halen en hoe lang zal het hem zal kosten om de betaalde overnamesom terug te verdienen?’

 

Positieve vooruitzichten 
Hoewel er in de tweede helft van 2015 ruim 15% procent minder bedrijven zijn verkocht dan in het eerste half jaar, zijn de vooruitzichten voor 2016 nog steeds positief. Een meerderheid van de overnameadvieskantoren (52%) verwacht dat het huidige hoge activiteitenniveau ook in de komende zes maanden zal continueren. 35% verwacht dat de markt zelfs verder nog verder zal aantrekken. Slechts 13 procent van de adviseurs verwacht dat de overnamemarkt de komende 6 maanden zal verslechteren.

 

Rapportcijfer
Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren voor het overnameklimaat in de tweede helft van 2015 gemiddeld een 6,9. Voor het verwachte overnameklimaat in de komende 6 maanden geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 7,3.