Inke Bergsma

De tien taalfouten waardoor uw cv direct de prullenbak in gaat!

Gepubliceerd op 3938

Een klein taalfoutje is menselijk. Bij iedereen glipt er wel eens een taalfout door. Op het moment dat u een fout in uw cv heeft gemaakt, dan neemt men u dit niet in dank af. Het kan zelfs zo zijn dat uw cv direct in de prullenbak gaat. Verkeerd taalgebruik betekent in 99 procent van de sollicitaties dat uw cv niet serieus wordt genomen. Dat is natuurlijk doodzonde. “U bent op zoek naar een ideale job en professionele loopbaanbegeleiders helpen u hierbij”, aldus Lucas Maes van Ucare

 

Welke fouten moet u voor waken? Welke fouten worden vaak gemaakt? Loopbaanbegeleiding zorgt er samen met u voor dat uw cv helemaal in orde is.

 

 

 

De verwijsfouten

Het gaat met enige regelmaat fout bij aanwijzende voornaamwoorden als die, deze, dat en dit. Dit komt voor op grote schaal. Om die reden treft u hieronder een duidelijke en overzichtelijke uitleg:

 

Die en deze verwijzen naar de-woorden (mannelijke en vrouwelijke woorden)

Dat en dit verwijzen naar het-woorden (onzijdige woorden).

 

Foutief voorbeeld

> Het meisje die ik daar sprak vertelde mij dat…

 

Goed voorbeeld

> Het meisje dat ik daar sprak vertelde mij dat…

 

Omdat het woord meisje een het-woord is, noemt men het een onzijdig woord. Hierdoor heeft u de keuze uit dat en dit.

 

 

U en uw - jou en jouw

Zo op het eerste oog lijkt het een minimaal verschil. Niets is minder waar. Voor veel lezers van sollicitatiebrieven, cv’s, motivatiebrieven... is het een reden om uw brief weg te doen. Het zit als volgt:

 

Jou en u zijn persoonlijke voornaamwoorden. In dezelfde categorie vindt u woorden als ik, zij, hem, wij, mij,...

Jouw en uw zijn bezittelijke voornaamwoorden. In dezelfde categorie vindt u woorden als zijn, haar, jullie,... Deze woorden drukken een bezit uit en worden gevolgd door een zelfstandig naamwoord.

 

Foutief voorbeeld

> Op u website zag ik staan dat...

 

Goed voorbeeld

> Op uw website zag ik staan dat…

 

‘Uw’ heeft in deze zin betrekking op het woord bestelling en betekent ‘van u’.

 

 

De D’s, T’s en DT’s

Dit is voor enorm veel mensen een enorm lastig aspect van de Nederlandse taal. Bijna iedereen komt wel dagelijks eens situatie tegen waarbij u denkt: ‘Is dit nu met een -d of met een -dt?’ Hieronder enkele handige tips voor u:

 

> Ik-vorm is altijd zonder het toevoegen van een t. Gebruik altijd de stam van het werkwoord, dus: ik loop, ik werk, ik solliciteer,...

 

> Hij-zij-u-vorm wordt in de tegenwoordige tijd meestal gevolgd door een t. U krijgt dan werkwoorden als: hij loopt, zij werkt, u solliciteert,...

Let wel op: hij wil, zij kan,

 

>  Voltooid deelwoord

Om te weten of het voltooid deelwoord eindigt op een t of een d, dient u enkel de verlengingsregel toe te passen.

Voorbeeld 1: gespeelt of gespeeld?  Ik speelde  DUS: Ik heb gespeeld.

Voorbeeld 2: gewerkt of gewerkd?  Ik werkte  DUS: Ik heb gewerkt.

 

Foutief voorbeeld

> U raad nooit wat er gisteren is gebeurt...

 

Goed voorbeeld

> U raadt nooit wat er gisteren is gebeurd...

 

U raadt is met een t op het eind. Let maar op: ik loop - hij loopt / ik raad - hij raadt. Ook is gebeurd in dit geval met een d op het eind, omdat het verleden tijd is. Het, wat dat ook moge zijn, heeft gisteren namelijk al plaatsgevonden.

 

 

Hoofdletters

Hoofdletters zijn essentieel in het gebruik van formele communicatie. In het hedendaagse sms-verkeer tussen u en uw vrienden, collega’s, familie,... komt het wel eens voor dat er een hoofdletter ontbreekt. Dit nemen zij u ongetwijfeld niet kwalijk. Daarentegen kijkt een HR-adviseur of misschien zelfs wel uw toekomstige werkgever daar veel kritischer naar.

 

Foutief voorbeeld

> Ik heb uw emailadres gekregen van Femke jansen uit antwerpen.

 

Goed voorbeeld

> Ik heb uw emailadres gekregen van Femke Jansen uit Antwerpen.

 

Ontdek hier waar u een hoofdletter gebruikt.

 

 

Komma’s

Het juiste gebruik van komma’s maakt dat uw tekst goed en gemakkelijk leesbaar is. Het zorgt voor overzicht en maakt teksten aangenamer om te lezen. Wanneer u komma’s gebruikt in uw tekst, is het natuurlijk wel belangrijk dat u ze op de juiste manier gebruikt. Let daarom op in de volgende situaties:

 

> Gebruik een komma na de aanhef: Geachte mevrouw Hoeven,

> Voor en na een bijstelling. Een bijstelling wordt ook wel een verklarende toevoeging genoemd. Voorbeeld: Ik heb uw emailadres ontvangen van de heer Jansen, uw oud-collega gedurende uw periode bij Unilever.

> Voor en na een uitbreidende bijzin. Een uitbreidende bijzin is een zin die de lezer wat meer informatie geeft over het eerste zinsdeel.

Voorbeeld: Ik ben voor u een werknemer die, mocht het eventjes niet uitkomen voor mij, te allen tijde zal overwerken. Het werk gaat altijd voor.

> Tussen twee werkwoordvormen.

Voorbeeld: Zoals ik eerder in mijn brief vermeldde, ben ik direct beschikbaar.   

 

Foutief voorbeeld

> Nadat ik na een korte rustperiode weer tot mezelf was gekomen kon ik weer verdergaan met waar ik gebleven was.

 

Goed voorbeeld

> Nadat ik na een korte rustperiode weer tot mezelf was gekomen, kon ik weer verdergaan met waar ik gebleven was.

 

Als of dan?

Dit is een veelvoorkomende fout op allerlei verschillende niveaus, terwijl dit toch tamelijk eenvoudig is.

 

Het woord ‘dan’ gebruikt u als het gaat om een woord dat vergrotend of verkleinend is, of na ander, andere, anders,.... Dit zijn woorden als: kleiner dan, groter dan, anders dan, meer dan,....

 

Het woord ‘als’ gebruikt u als het gaat om een vergelijking, of als het even zo groot is. U kunt dus denken aan: even groot als, net zo lang als, net zo sterk als,...

 

Foutief voorbeeld

> Ondanks het feit dat ik hier minder lang werkzaam ben als Henk, wil ik toch graag solliciteren naar de openstaande functie van ‘Hoofd Verkoop’. Mijn waarde voor het bedrijf is mijns inziens even groot dan die van Henk.

 

Goed voorbeeld

> Ondanks het feit dat ik hier minder lang werkzaam ben dan Henk, wil ik toch graag solliciteren naar de openstaande functie van ‘Hoofd Verkoop’. Mijn waarde voor het bedrijf is mijns inziens even groot als die van Henk.

 

 

CV, C.v., cv of C.V?

Dit lijkt in eerste instantie wat flauw te klinken, maar voor een groot aantal bedrijven is het een enorme afknapper wanneer de woorden Curriculum Vitae niet op de juiste manier worden afgekort. Laat er voor eens en altijd duidelijkheid ontstaan... De juiste wijze van afkorten is cv. Geen punten en hoofdletters.

 

Foutief voorbeeld

> Ik stuur u mijn CV...

 

Goed voorbeeld

> Ik stuur u mijn cv…

 

 

E-mail, email, Email?

De e-mail is de hedendaagse elektronische post en tegenwoordig is dit van enorm groot belang. Bijna iedereen verstuurt op dagelijkse basis wel een e-mail of ontvangt een e-mailbericht. Ook de sollicitatieprocedures gaan tegenwoordig steeds vaker per e-mail. Maar hoe schrijf je e-mail nou eigenlijk? Is het e-mail, Email of gewoon mail... De juiste spelling is e-mail.

 

Foutief voorbeeld

> Mijn emailadres is...

 

Goed voorbeeld

> Mijn e-mailadres is…

 

Gelijk of zoals

‘Zoals’ is een voegwoord dat een vergelijking uitdrukt. Het woord ‘gelijk’ mag u in deze context niet gebruiken.

 

Foutief voorbeeld

> Ik voer taken uit gelijk mijn manager het mij heeft opgedragen..

 

Goed voorbeeld

> Ik voer taken uit zoals mijn manager het mij heeft opgedragen.

 

streepje tussen deze twee woorden?

Het is heel lastig om te bepalen of er nu een streepje tussen een bepaald woord moet of juist niet. Is het semi-overheid, of semioverheid? Is het oud-journalist, of juist oudjournalist? Hier zijn acht vaste regels voor. U plaatst een streepje tussen:

 

1. Gelijkwaardige delen: journalist-schrijver, woon-werkverkeer, Knokke-Heist,...

2. Voor- of nabepaling: niet-roker, anti-alcohol, sociaal-democraat,...

3. Drieledige samenstelling met een hoofdletter: Eerste-Kamerzitting, Rode-Kruispost,...

4. Klinkerbotsing bij woorden die ook afzonderlijk kunnen bestaan: dia-avond, auto-ongeluk,...

5. Samengestelde aardrijkskundige namen: Oost-Vlaanderen, Zuid-Frankrijk,....

6. Samenstelling met cijfers, afkortingen, letteraanduidingen en symbolen: IQ-test, 44-jarige, tv-kijken,...

7. Met Griekse en Latijnse voorvoegsels: Quasi-interessant, pseudo-liefhebber, semi-overheid,...

8. Als het woord onoverzichtelijk is: doe-het-zelfzaak, glas-in-loodraam,....

 

Het is een vak apart om een volledig correcte brief te schrijven maar het is geen onmogelijke taak. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat uw cv onder het vergrootglas ligt bij de lezer. Loopbaanbegeleiding is een oplossing voor u om een optimale cv te schrijven.

 

door: Lucas Maes - Ucare Loopbaanbegeleiding.