Inke Bergsma

Jongeren werken onder opleidingsniveau

Gepubliceerd op 763

Veel jongeren onder de 25 jaar hebben een baan die onder zijn of haar opleidingsniveau ligt. Dat meldt het CBS op basis van een onderzoek dat zij recentelijk hebben uitgevoerd. Volgens het onderzoek zijn vooral jongeren onder de 25 jaar hoger opgeleid dan het niveau dat het meest voorkomt binnen het beroep dat zij doen.

 

In het derde kwartaal van 2015 was het, volgens het CBS, zo dat ongeveer de helft van de hoger opgeleiden een baan had van middelbaar of lager onderwijsniveau. 16 procent van de middelbaar opgeleiden had een baan onder zijn of haar niveau. Vanaf 25 jaar neemt het percentage dat onder zijn niveau werkt aanzienlijk af. Het percentage dat dan onder zijn of haar niveau werkt is ongeveer 25 tot 30 procent.

 

Volgens het CBS maakt het niet uit welke opleiding jongeren precies hebben genoten. Vrijwel in alle opleidingsrichtingen werken hoog opgeleiden tot 35 jaar vaker in een baan van middelbaar, of lager niveau, dan 35 plussers. Wel komt dit het sterkst naar voren bij mensen tot 35 jaar die de onderwijsrichting ‘dienstverlening’ of  ‘techniek, industrie en bouwkunde’ hebben gevolgd.

 

Opvallend om te zien is ook het verschil tussen mannen en vrouwen, na hun 35e. Van de hoogopgeleide vrouwen werkt een derde op dat moment onder haar niveau, dit tegenover een kwart van de mannen dat onder zijn niveau werkt. Het CBS geeft hier als verklaring voor dat vrouwen na hun eerste kind vaker in deeltijd gaan werken. De kans op een baan van hoog niveau wordt hierdoor kleiner. Tot 35 jaar is er vrijwel geen verschil tussen mannen en vrouwen te zien.

 

Onder de middelbaar opgeleiden zijn de verschillen tussen leeftijdsgroepen kleiner. Hier is het grootste verschil zichtbaar bij de opleidingsrichting ‘algemeen’, dit is de groep die de richting Havo of Vwo hebben afgerond. Hierbij is 37 procent van de jongeren onder 35 werkzaam in een baan van een lager niveau, tegenover 7 procent van de 35-plussers. Ook in de opleidingsrichtingen ‘rechten’ en ‘landbouw’ komt dit verschijnsel relatief vaak voor.