Inke Bergsma

Ontslagrecht ambtenaren voorkomt verjonging overheid

Gepubliceerd op 855

Bij krimp van de werkgelegenheid spant de overheid zich veel te weinig in om sociale plannen, of ‘werk naar werk’-trajecten, voor een baan buiten de overheid op te stellen. ‘Gevolg is dat bij krimp een substantieel deel van de ambtenaren doorstroomt naar andere banen binnen de overheid en nieuw talent geen kans krijgt’, zo stelt een woordvoerder van de vakvereniging Ambtenarencentrum (AC).

 

Uit een rapport, dat uitkeringsinstantie UWV oktober jongstleden presenteerde, blijkt dat de werkgelegenheid bij de overheid in de komen jaren zal blijven krimpen. Van 2004 tot 2014 nam de werkgelegenheid bij de overheid al af met 11% tot 412.000 ambtenaren met een ABP-pensioen, dat is een kleine 50.000 minder. Hoe groot de krimp voor de komende jaren zal zijn, valt volgens het UWV moeilijk te voorspellen.

 

Door de bescherming van ambtenaren bij ontslag is het vaak zo dat, bij krimp, ambtenaren doorstromen naar een ander banen binnen de overheid. Dit biedt voor jongeren weinig werkkansen bij de overheid. Kunnen ze wel bij de overheid terecht dan is dit vaak op basis van tijdelijke en flexibele contracten. ‘Als die contracten aflopen, verdwijnt een groot deel van de organisatie, want het merendeel van het nieuwe personeel stapt over vanuit een ander overheidsbaan’, zo zegt het UWV.

 

AC ondersteunt het punt van de vergrijzing bij de overheid. ‘Door het verschuiven van de AOW-leeftijd komt de pensioenleeftijd nu al in de buurt van 64 jaar en dat wordt al snel 65,5 jaar. Het zal dus tijd nemen voordat ruimte voor nieuwe werknemers ontstaat.’ Volgens de woordvoerder is dit een zeer negatieve en niet gewenste ontwikkeling. ‘Er is verse input nodig, nieuwe denkbeelden. De overheid zou ervoor moeten zorgen dat instroom plaatsvindt’.

 

Volgens het AC is er wel een verschuiving van de vraag naar werkgelegenheid zichtbaar. Er is bij de overheid op dit moment vooral vraag naar technici, hoogopgeleide ICT’ers en financieel specialisten.