Capteur

Jongeren weer sneller aan het werk

Gepubliceerd op 1114

De mismatch bij jongeren op de arbeidsmarkt is hoog, in veel gevallen sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. De vraag naar VWO-ers en universitair geschoolden is veel lager dan die naar mensen met een vakopleiding. Ook zijn er per provincie grote verschillen. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van www.Jobbird.com, de grootste gratis vacaturesite van Nederland. 

In heel Nederland zijn bijna drie keer zoveel starters-vacatures als actieve kandidaten. “Het was schrikken. Als vraag en aanbod zo slecht op elkaar aansluiten, is er reden voor zorg. Uit onze cijfers blijkt dat in grote delen van Nederland niet het gebrek aan vacatures het probleem is, maar wel een grote mismatch tussen wat werkgevers vragen en wat jongeren met hun opleidingen te bieden hebben.”, aldus Jan-Peter Cruiming, oprichter van www.Jobbird.com.

Geografisch zijn er grote verschillen: de provincie Limburg is in verhouding in negatieve zin koploper: in Limburg worden de meeste starters-vacatures aangeboden in verhouding tot het aantal kandidaten. Er zijn 5,5 keer méér starters banen dan werkzoekenden. Dit terwijl de jeugdwerkloosheid volgens het CBS de afgelopen maanden licht gestegen is en schommelt nu rond de 11,5 procent. 

Weinig werk voor universitair geschoolden
Voor universitair geschoolde jongeren is het moeilijk om werk te vinden. Op wo-niveau zijn veel meer werkzoekenden dan aangeboden banen. Dit geldt ook voor de schoolverlaters met alleen een vwo-diploma op zak, waar vier keer zoveel kandidaten als vacatures zijn. Dit staat in schril contrast met de beroepsopleidingen. Zo zijn er in het mbo ruim vier keer meer banen dan werkzoekenden, in het hbo is dit drie keer zoveel. 

Van alle werkzoekende jongeren is 54 procent vrouw. In elke opleidingscategorie zijn iets meer vrouwen dan mannen te vinden. Behalve in het lbo, waar ruim 55 procent man is. Het grootste verschil ligt op universitair niveau, daar is 57 procent van de kandidaten vrouw. 

Werkzoekenden
De meeste jonge werkzoekenden wonen in Zuid-Holland (20 procent), Noord-Holland (18 procent) en Utrecht (16 procent). “Niet zo gek, want in die provincies is de bevolkingsdichtheid het grootst”, vertelt Jan-Peter Cruiming. In het zuiden van het land bevinden zich de minste kandidaten. Zo woont 1,5 procent van het totale aantal werkzoekenden in Zeeland en komt Limburg met bijna 5 procent op de tweede plaats. Een van de provincies met de meeste vacatures is Noord-Brabant (16 procent). In Zeeland (0,7 procent), Drenthe (1,5 procent) en Flevoland (2,5 procent) zijn de minste banen te vinden. Jobbird merkt dat de economie aantrekt, jongeren lijken sneller aan werk te komen.

Over Jobbird
Jobbird.com is de grootste gratis vacaturewebsite van Nederland met ruim 60.000 vacatures. Werkgevers kunnen zoeken in een database met meer dan 140.000 cv's. De missie van Jobbird.com is om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. www.Jobbird.com is gestart door Jan-Peter Cruiming, die eerder onder andere de NationaleVacaturebank oprichtte.