Capteur

Jonge mannen economisch zelfstandiger dan jonge vrouwen

Gepubliceerd op 356

Jonge mannen werken vaker voltijd, hun inkomen is mede hierdoor gemiddeld hoger, ze hebben een gunstiger carrièreperspectief en zijn vaker economisch zelfstandig.
 
Dit maak het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.
 
Tijdens school en studie nemen meisjes de voorsprong op jongens: in het basisonderwijs zijn de prestaties van jongens en meisjes nog vergelijkbaar. Dan komt het voortgezet onderwijs, daar doen meisjes vaker havo of vwo vergeleken met jongens. Hierna volgen meisjes vaker een opleiding in het hoger onderwijs dan jongens en ze studeren ook sneller af.
 
Op de arbeidsmarkt nemen de mannen vervolgens het voortouw: meer jonge mannen werken voltijd en meer mannen zijn economisch zelfstandig.
 
Jonge mannen tussen 15 en 27 jaar, die geen onderwijs meer volgden, hadden bijna even vaak werk als jonge vrouwen (respectievelijk 80 procent en 78 procent in het eerste kwartaal van 2015).
 
Jonge mannen werken echter wel bijna twee keer zo vaak voltijd als hun vrouwelijke leeftijdsgenoten: 71 procent tegenover 37 procent. Hierdoor ligt het inkomen van jonge mannen op jaarbasis hoger dan dat van jonge vrouwen. Mannen verdienen gemiddeld 21 duizend euro op jaarbasis, jonge vrouwen 17 duizend euro. Daardoor zijn meer jonge mannen dan jonge vrouwen economisch zelfstandig.
 
Volgens het CBS is de basis voor de verschillen in carrière perspectief hier al gelegd: deeltijders zijn veel minder vaak manager dan voltijders. Voltijdswerkende moeders hebben echter vrijwel even vaak een managersfunctie als voltijdswerkende vaders.