Capteur

Uitzendbureaus zetten niet duurzaam in

Gepubliceerd op 124

Uitzendbureaus blijken zich echter minder bezig te houden met de scholing en ontwikkeling van hun krachten.

Duurzame inzetbaarheid vereist dat mensen blijven leren om hun competenties op peil te houden en uit te kunnen wijken naar ander werk wanneer dat nodig is. Werknemers kunnen duurzaam inzetbaar blijven door om- en/of bijscholing en leren op het werk.

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat uitzendbureaus instrumenten gericht op duurzame inzetbaarheid, zoals scholing voor werk, minder inzetten. In het onderzoek werd gefocust op werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus richten zich meer op de bemiddeling naar werk, dan op de voorbereiding en ontwikkeling van de werkzoekenden. Ruim 86 procent van de tijd besteedt de uitzendonderneming aan bemiddeling naar werk bij mensen in de WWB, terwijl niet-uitzenders relatief meer tijd besteden aan voorbereiding en ontwikkeling. Deze zelfde tendens is te zien bij ontslagwerklozen.

Bron: Flexmarkt