Capteur

Marketeer blijft gewild

Gepubliceerd op 225

Het aantal vacatures voor marketeers daalt tot en met april 2012 met slechts drie procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De marketeer ontspringt als een van de weinigen de dans van dalende vacatures tijdens de aanhoudende economische crisis. Vacatures voor aanpalende disciplines als communicatie en marketingcommunicatie dalen fors met respectievelijk 28 procent en 40 procent.

Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Marketing & Communicatie, 2e kwartaal 2012’ van Michel Verdoold, competence director M&C bij Yacht. Tot en met mei 2012 is over de hele breedte van het vak een daling te zien van twaalf procent. De totale daling in de markt bedraagt negentien procent. De stijging die in januari en februari nog zichtbaar was, is inmiddels omgeslagen.

Online en retail marketeers gewild
Verdoold: "Door de onzekere politieke en economische omstandigheden stellen organisaties investeringen en inhuur van nieuwe hoogopgeleiden uit en de professionals zelf lijken niet van plan om van baan te veranderen in deze tijden. Marketeers worden echter ontzien. Zij leveren een strategische bijdrage aan het ontginnen van nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe producten. Vooral online- en retailmarketeers zijn erg in trek op dit moment. Voor hen zijn er volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Voor alle andere communicatie- en marcomprofessionals is het nu niet het moment om van baan te veranderen. De spoeling aan vacatures is dun en de kans op een vast contract bij een nieuwe baan is zeer klein."

Goede marketeers vinden en binden
Voor werkgevers is het van belang om goed zicht te houden op hun behoefte aan marketing professionals. Verdoold: "Als u niet in staat bent om een aantrekkelijke werkomgeving en functie te bieden, loopt u het risico dat je achter het net vist als het gaat om het aantrekken van goede marketeers. Ze zijn lastig te vinden en moeilijk te binden, terwijl ze essentieel zijn voor het succes van de organisatie. De bijdrage van marketeers aan de visieontwikkeling en strategische koers van een organisatie zijn een belangrijke toegevoegde waarde. Uit ons onderzoek naar Wendbaarheid komt naar voren dat 82 procent van de onderzochte organisaties het wendbaarder maken van hun organisatie hoog op de agenda heeft staan, 27 procent vindt dat visieontwikkeling en het bepalen van de strategische richting het grootste effect heeft op het wendbaarder worden. Een goede marketeer kan daarbij een essentiële rol spelen."

Bron: Managers Online