Capteur

De recessie is voorbij! Of toch niet?

Gepubliceerd op 206

De tweede raming van het CBS. Afgelopen mei ging het CBS er nog vanuit dat de economie in het de eerste drie maanden van dit jaar met 0,2 procent kromp ten opzichte van het kwartaal ervoor. Nu is dit cijfer bijgesteld naar een groei van 0,3 procent.

Eerste kwartaal
De economie is dus in het eerste kwartaal van 2012 gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. Wel is de economie in vergelijking met een jaar eerder in het eerste kwartaal met 0,8 procent gekrompen. In mei maakte het CBS bekend dat deze krimp nog op 1,1 procent lag ten opzichte van vorig jaar. Deze is dus nu met 0,3 procentpunt naar boven bijgesteld.

Het economisch beeld is daarmee positiever dan eerder geschetst, meldt het CBS.

Bestedingen overheid

Het CBS meldt dat de uitgaven van de overheid naar boven zijn bijgesteld, vooral op het gebied van openbaar bestuur. Dit is gebaseerd op informatie dat bij de eerste raming nog niet beschikbaar was.

“Het komt voornamelijk omdat de overheidsuitgaven toch minder zijn gekrompen dan we aanvankelijk dachten”, legt Peter Hein van Mulligen van het CBS dinsdag op BNR uit. “Vooral de uitgaven aan het openbaar bestuur - dan moet je vooral aan de ambtenarensalarissen denken - krompen minder hard en dat heeft een aanzienlijke bijstelling veroorzaakt.”

Groei tweede kwartaal?
Het is volgens Van Mulligen nog maar afwachten of we in het tweede kwartaal van 2012 groei mogen verwachten. ”Veel andere indicatoren laten toch wel duidelijk een verslechtering zien. De indicatoren die we al hebben voor april, zoals de consumptie en werkloosheid, laten een slechte ontwikkeling zien.”

Banen
In het eerste kwartaal van 2012 waren er 26.000 banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2011. Dit is een daling van 0,3 procent. Deze tweede raming van het aantal banen komt hiermee 0,1 procentpunt lager uit dan de eerste raming.

“We hebben ook de cijfers over de werkgelegenheid bijgesteld. En daaruit blijkt dat het banenverlies in het eerste kwartaal toch wat groter was dan we aanvankelijk dachten”, zegt Van Mulligen.

Laagconjunctuur
“Het is hiermee duidelijk dat de recessie een stuk milder is dan de recessie in 2009. Maar er is nog geen reden toch juichen, want al die indicatoren wijzen nog steeds op een toestand van laagconjunctuur”, zegt Van Mulligen.

Lichtpuntje
Ook minister Maxime Verhagen van Economische Zaken maakt vooralsnog nog geen vreugdedansje. Hij noemt de nieuwse cijfers een lichtpuntje, maar waarschuwde dat "we er nog lang niet zijn''.

Verhagen wijst erop dat de economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van de voorgaande drie maanden komt doordat de overheid meer heeft besteed. Het "duurzame herstel zal uiteindelijk moeten komen van burgers en bedrijven'', volgens de minister.

Lenteakkoord
Om het vertrouwen in de economie te herstellen, moeten volgens de CDA-bewindsman snel hervormingen worden doorgevoerd, zoals zijn partij met VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie heeft afgesproken in het zogeheten Lenteakkoord.

"We zijn weliswaar uit de recessie, maar Nederland bevindt zich nog steeds midden in turbulente tijden. De eurocrisis, het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het versterken van het groeivermogen: er is veel werk aan de winkel.''

Bron: BNR