Capteur

Langdurige werkloosheid beïnvloedt persoonlijkheid

Gepubliceerd op 307

“De psychologische impact van werkloosheid is dus veel ernstiger dan tot nu toe werd gedacht,” zegt wetenschapper Christopher J. Boyce van de universiteit van Stirling, Groot Brittannië.
 
Voor het onderzoek voerden 6.769 personen tussen 2006 en 2009 regelmatig standaard persoonlijkheidstesten uit.  Hier van waren 210 personen ontslagen en langdurig (langer dan een jaar) werkloos en 251 personen waren eveneens ontslagen, maar vonden binnen een jaar werk.
 
Tijdens het onderzoek werden de ‘grootste vijf’ persoonlijkheidskenmerken onderzocht, namelijk openheid, zorgvuldigheid, extraversie, inschikkelijkheid en emotionele stabiliteit.
 
Enkele opvallende resultaten:
 
Vriendelijkheid
-       Mannen die werden ontslagen gedroegen zich in het begin vriendelijker dan werkenden, maar na twee jaar werkloosheid nam de vriendelijkheid sterk af en daalde zelfs tot onder het niveau van de werkende mannen.
-       Bij vrouwen daalde de vriendelijkheid naarmate de werkloosheid voortduurde.
 
Stiptheid
-       Bij werkloze mannen daalde de stiptheid en inzet om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
-       Vrouwen worden in het begin van de werkloosheid stipter, krijgen halverwege de periode een dipje en de tweede helft van de werkloosheid worden ze weer stipter.
 
Openheid
-       Mannen toonden zich opener in het eerste jaar van de werkloosheid, maar dat nam af naarmate ze langer werkloos waren.
-       Vrouwen zijn juist de eerste jaren van de werkloosheid meer gesloten, maar stellen zich na 3 jaar weer meer open voor anderen.
 
Volgens de onderzoekers moet werkloosheid niet bekeken worden als puur een economisch probleem Volgens hen kan de stigmatisering van werklozen (als luiaards, profiteurs, etc.) leiden tot echte persoonlijkheidsveranderingen en dat kan de zoektocht naar nieuw werk in de weg staan.