Capteur

Flexwerk onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden

Gepubliceerd op 202

Die regels leiden ertoe dat mensen, in plaats van te kiezen voor flexwerk, liever thuis blijven in afwachting van een vaste baan. Dat stelt Actal, een orgaan dat aan de regering en het parlement advies uitbrengt over regeldruk, in een nieuwsbericht.
 
Een persoon die vanuit de bijstand in een tijdelijke functie is gaan werken, krijgt na beëindiging van het tijdelijke contract iedere keer te maken met een wachttijd van vier werken waarin geen bijstand wordt uitgekeerd. In die periode moeten ze laten zien dat ze actief proberen werk of scholing te verkrijgen.
 
Actal-voorzitter Jan ten Hoopen legt uit: “Bijstandsgerechtigden hebben vaak niet de financiële buffers om die periode opnieuw te overbruggen. Daarom zou die herhaalde wachttijd moeten worden afgeschaft, zodat flexwerk ook voor deze mensen aantrekkelijk wordt en ze uit de bijstand kunnen komen.”