Capteur

75.000 jongeren ver verwijderd van arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 350

Vier op de tien jongeren in deze leeftijdscategorie betekent 75.000 15- tot 27-jarigen.
 
De belangrijkste redenen voor het niet zoeken naar werk en ook niet direct beschikbaar zijn voor werk worden arbeidsongeschiktheid en ziekte genoemd (37 procent). Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden, terwijl dit voor jonge mannen haast nooit een reden is om niet naar werk te zoeken of niet beschikbaar te zijn.
 
Toch geven jonge vrouwen de zorg voor het gezin of huishouden ook steeds minder vaak als reden op om niet te zoeken naar een baan en niet beschikbaar te zijn voor werk. In 2005 gaf 44 procent dit als reden op en in 2014 nog 24 procent. Ziekte en arbeidsongeschiktheid worden wel vaker genoemd: 30 procent in 2005 en 44 procent in 2014.
 
183.000 van de ruim 800.000 niet-onderwijsvolgende jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar had in 2014 geen werk. Van hen zoekt 38,5 procent naar werk en is daar ook beschikbaar voor. Voor deze groep jongeren is de afstand tot de arbeidsmarkt klein te noemen. Een groep van 20,3 procent is niet op zoek naar werk óf niet direct beschikbaar voor werk en daarmee is de afstand tot de arbeidsmarkt middelgroot. 41,4 procent zoekt niet naar werk en is ook niet beschikbaar, waardoor voor deze jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt groot is.
 
In de groep jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn de vrouwen oververtegenwoordigd. Bij een middelgrote tot kleine afstand tot de arbeidsmarkt is het aandeel mannen maar iets hoger dan het aandeel vrouwen. Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn over het algemeen wat lager opgeleid. Er zijn geen wezenlijke verschillen als er wordt gekeken naar herkomst.