Capteur

Bedrijfscultuur invloedrijker dan strategie

Gepubliceerd op 112

De gedeelde waarden en doelen van mensen in een bedrijf bepalen hun gedrag en acties. En juist die laatste twee hebben de meeste impact op het bedrijfsresultaat. Als mensen hetzelfde nastreven en de neuzen dezelfde kant op staan, is de bedrijfscultuur ondersteunend aan het resultaat.

Wanneer mensen intern verdeeld zijn en niet op dezelfde lijn zitten, werkt dat averechts. Een uitgezette strategie is dan ondergeschikt aan de cultuur van een bedrijf. Gewenste resultaten blijven dan ook vaak uit. Vanwege de crisis komen interne veranderingen steeds vaker voor; de manier van leidinggeven verandert, de structuur wordt aangepast. Zeker bij die processen is een sterke, gedeelde cultuur van groot belang.

Waarom cultuur juist nu belangrijk is? Volgens Laouchez zijn bedrijven veel te lang bezig geweest met geld verdienen op de korte termijn. We moeten ervoor zorgen dat ons dat niet nog een keer gebeurd. 'Het hart van de crisis bestaat uit een waardencrisis.'

Een mooi voorbeeld van een bedrijf waarin de bedrijfscultuur het resultaat ondersteunt is Apple. Iedereen wil daar bijdragen aan het belangrijkste doel: fantastische producten ontwerpen die mensen kunnen gebruiken. Als iedere medewerker daar naar streeft, is het geen wonder dat zij financieel zo succesvol is.