Capteur

IT is niet ondersteunend

Gepubliceerd op 110

De grootste problemen liggen volgens IT'ers in het niet functioneren van hun systeem bij het sturen van onverwachte interacties met klanten, het overzichtelijk weergeven van bedrijfsbehoeften en het beschikbaar maken van data op mobiele apparaten. Daarnaast wordt het als groot probleem ervaren dat steeds vaker verwacht wordt dat projecten snel afgerond worden. Projecten duren dan ook vaak langer dan gepland, wat te wijten is aan zowel organisatorische als technische haperingen. Ook het overbrengen van wat nu precies het probleem is van management naar IT kost teveel moeite en tijd.