Capteur

Bereidheid werknemers om loon in te leveren stijgt

Gepubliceerd op 269

De lange periode van matige economische groei en de (dreigende) ontslagrondes leiden ertoe dat werknemers sterker het gevoel hebben dat ze bepaalde rechten moeten loslaten.
 
Onderzoekers bij HR-kenniscentrum Berenschot merken ook op dat men meer bereid is om af te zien van salarisverhoging, loon of een dertiende maand. Bijna een kwart van de werkgevers heeft vorig jaar gekort op de arbeidsvoorwaarden: 10 procent van de werkgevers vroeg het personeel om in te leveren en twintig procent onderzocht of demotie, het verplaatsen van werknemers van hogere naar lagere functies en bijbehorende lagere salarissen, een optie was.
 
In de financiële sector en de bouwsector werd het meest gekort op de arbeidsvoorwaarden.