Capteur

CBS: Werkloosheid nauwelijks veranderd

Gepubliceerd op 234

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend:
 
Gedurende een aantal maanden eerder dit jaar, namelijk van mei tot en met augustus, daalde de werkloosheid nog sterk. Na een geringe daling in september en oktober was er in november een lichte stijging met 3 duizend personen.
 
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden nauwelijks veranderd: de werkzame bevolking nam in deze periode met gemiddeld 8 duizend per maand toe. Hoewel dus meer mensen op de arbeidsmarkt actief werden, leidde dit alleen tot een toename van het aantal werkenden. In oktober was de werkloosheid ook 8 procent.
 
In het derde kwartaal van dit jaar was 45 procent van alle werklozen minimaal een jaar werkloos.
 
In de verschillende leeftijdsgroepen bleef het aantal werklozen gemiddeld over de afgelopen drie maanden gelijk. Ten opzichte van een half jaar geleden daalde het aantal werklozen onder 15- tot 45-jarigen wel met 10 procent. Onder ouderen bleef de werkloosheid ten opzichte van mei vrijwel hetzelfde. Bij 45-plussers was de werkloosheid wel vaak langdurig: ruim 60 procent van de oudere werklozen was in het derde kwartaal van 2014 minimaal een jaar werkloos.
 
Met ingang van 2015 zal het CBS de werkloosheid baseren op de definitie van de International Labour Organisation (ILO). Volgens deze definitie kwam de werkloosheid in Nederland in november uit op 6,5 procent en dat was ook in oktober het geval.
 
Internationaal gezien is de werkloosheid in Nederland relatief laag: in oktober bedroeg de werkloosheid in de Eurozone 11,5 procent en in de Europese Unie als geheel 10,0 procent.
 
Het belangrijkste verschil tussen de nationale definitie (die het CBS hanteert) en de internationale definitie (die de ILO hanteert) van de beroepsbevolking is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de nationale definitie omvat de beroepsbevolking personen die een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen, vanaf twaalf uur per week. Volgens de internationale definitie omvat de beroepsbevolking iedereen die werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. De grens ligt op één uur werk per week.