Capteur

Oost-Europeanen verdringen Nederlandse werknemers van arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 176

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.
 
Vooral in de sectoren landbouw, industrie, bouw, groothandel en transport blijkt verdringing plaats te vinden. En met name laagopgeleiden, jongeren en allochtonen zouden het risico lopen dat Midden- en Oost-Europeanen hen verdringen.
 
In de periode van 2001 tot 2011 zijn steeds meer buitenlandse werknemers in Nederland komen werken. Het aandeel buitenlandse werknemers is in die periode toegenomen van 4,9 tot 7,7 procent. Het aantal Nederlandse werknemers steeg ook in deze periode, maar dit was niet in alle sectoren het geval: in de landbouw, industrie, bouw, groothandel en transport nam het aantal Nederlandse werknemers af en steeg het aantal buitenlandse werknemers.
 
Volgens het rapport van SEO Economisch Onderzoek zou de Europese regelgeving ervoor zorgen dat werkgevers kostenvoordeel kunnen halen werknemers van buitenlandse bedrijven te detacheren: vaak hoeven er dan geen sociale premies en pensioenpremies te worden betaald. Daarnaast maakt het grensoverschrijdende karakter van de Europese arbeidsmarkt het moeilijk om te controleren op schijnconstructies.