Capteur

Jan-Peter Cruiming (Jobbird.com) ondertekent Arena Declaration van Plan Nederland

Gepubliceerd op 281


Op dit moment zijn er wereldwijd al 600 miljoen jonge mensen die niet werken en ook geen opleiding volgen. Jongeren zijn twee tot drie keer zo vaak werkloos als volwassenen, en daarbinnen hebben jonge vrouwen ook weer twee keer zo vaak geen werk als jonge mannen. Met de handtekeningceremonie die plaatsvond tijdens de conferentie “Investing in girls: a good business!” – georganiseerd door Plan Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Accenture, ASN Bank en AkzoNobel- spraken de bedrijven daarom af specifiek voor meisjes en jonge vrouwen (16-24 jaar) opleidingen en banen te creëren. Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Ingrid de Caluwé (VVD) waren aanwezig en spraken zich enthousiast uit over deze vorm van samenwerking tussen overheid, bedrijven en NGO’s.

Vrouwen: minder banen en minder betaald
Vrouwen en jonge meiden maken twee derde deel uit van de 2,5 miljard mensen in de wereld die onder de armoedegrens van $2,- per dag leven. Over het algemeen hebben vrouwen ook geen gelijke kansen op werk en krijgen ze minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en aantal uren. De helft van de vrouwen heeft geen werk. Dat is niet alleen een verloren kans voor het talent en potentieel van deze vrouwen, maar komt ook de wereld als geheel niet ten goede. Schattingen van de Wereldbank tonen aan dat wanneer dit sekseverschil tussen mannen en vrouwen zou worden opgeheven, dat dan het mondiale Bruto Nationaal Product met 5,4% zou stijgen. Dat betekent meer rechtvaardigheid, rijkere consumenten en minder wereldwijde armoede.
 


Vaardighedenkloof
De hoge werkloosheid onder jongeren wordt deels veroorzaakt doordat er een kloof bestaat tussen de vaardigheden die jongeren hebben en de vaardigheden waar bedrijven behoefte aan hebben. Eén op de drie werkgevers heeft moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Plan Nederland heeft een succesvolle benadering ontwikkeld om kansarme jongeren, en specifiek ook jonge vrouwen, te coachen en te trainen om een ‘decent’ baan bij een lokale werkgever te vinden. Plan Nederland werkt daarbij samen met bedrijven die jonge vrouwen als werknemers willen, maar er ook van verzekerd willen zijn dat zij de juiste startkwalificaties hebben. Door deze samenwerking zijn al duizenden jonge vrouwen (16-24 jaar) aan een baan geholpen. In India loopt bijvoorbeeld het Saksham-programma.

Solutions for Youth Employment (S4YE)
Ook op mondiaal niveau is deze week een nieuw initiatief gelanceerd door de Wereldbank, Plan International, Accenture, International Youth Federation, Youth Businesses International en de RAND Corporation. De ‘Solutions for Youth Employment (S4YE’) coalitie tussen overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is erop gericht om leiderschap en middelen te bieden om het aantal jongeren met een productieve baan te vergroten.

Plan
Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al meer dan 75 jaar inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden. www.plannederland.nl.

 

Voor meer informatie:
Plan Nederland
Nathalie van Dijk, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 020 549 55 01 /06 15907222
E-mail: [email protected]

Conferentie wereldmeisjesdag 1 - 1024